Leder av strømnettutvalget Nils Kristian Nakstad overleverer utvalgets anbefalinger til statsråd Terje Aasland.
Leder av strømnettutvalget Nils Kristian Nakstad overleverer utvalgets anbefalinger til statsråd Terje Aasland.

Håper nettutbygging vil gå mye raskere

14.06.2022

I dag la Strømnettutvalget frem sine anbefalinger til hvordan kraftnettet kan bygges raskere. Bergen Næringsråd er fornøyd med at en rekke av våre innspill er tatt med.

Vestland fylke står for 1/4 av landets kraftproduksjon. Vi sender mer kraft ut av fylket enn det neste fylket på listen greier å produsere – men på tross av dette har vi en akutt kraftsituasjon i flere steder i vårt område. Vi har mange nye grønne industriprosjekter som ikke får koblet seg på nettet. Årsaken er at det er for svakt kraftnett og for dårlig kraftoverføring.

Les også: Gjennomslag og bekymring i strømpolitikken

Bergen Næringsråd er opptatt av at utbygging av kraftnettet derfor må gå mye raskere enn det gjør i dag, og har tidligere foreslått at tiden det tar å bygge ut nettet må halveres. Selv om utvalget ikke tar til orde for å tidfeste behandlingstiden så er det positivt at de kommer med flere anbefalinger til hvordan arbeidet kan effektiviseres:

• Innføring av frister og framdriftsplaner.
• Bedre og tidligere involvering og utredninger, og mer parallelle prosesser.
• Bedre forarbeid og forbedring av søknader gir grunnlag for mer bruk av «fast track» for mindre saker.
• Økte ressurser til konsesjonsmyndighetene.

Bergen Næringsråd har store forventinger til at disse anbefalingene får gjennomslag i regjeringens energipolitikk så snart som mulig.

Les også: Norge kan bygge en verdensledende havindustri

Utvalget ledes av Nils Kristian Nakstad og deres anbefalinger kan leses i sin helhet her.