Byrådet setter ringveien i spill - igjen

01.06.2022

Byrådet i Bergen ønsker ikke at E39 skal legges utenom Bergen. Det er en helt uforståelig politikk når man samtidig ønsker at Danmarksplass og bykjernen skal skjermes for mer trafikk.

Statens vegvesen la tidligere i år frem sine planer for de 13 høyest prioriterte veiprosjekt i Norge. Der var en ringvei øst for Bergen et av tiltakene, et prosjekt som det er blitt jobbet med i Bergen i flere 10-år. At Statens vegvesen innlemmet det i sin prioritetsplan ga håp om økt fremkommelighet på europaveien, kombinert med at trafikkflokene i Bergen endelig kunne få en løsning.

For Bergen lider av trafikkinfarkt ved at alle veier går gjennom sentrum, og de siste årene er det nordre del fra Vågsbotn til Nordhordlandsbrua som har hatt de største fremkommelighetsproblemene. Med byrådet sitt nei til en kommuedelplan som tilrettelegger for en framtidig europavei øst for Bergen, utsettes nordre innfartsåre på ubestemt tid, og ringveien blir parkert. Dette gir økte kostnader i tiår framover for transportbransjen og det øvrige næringslivet i regionen.

Næringslivet kan ikke leve med dette. Vi oppfordrer derfor Statens vegvesen og Bergen kommune om å sette seg til samme bord og bli enige om en løsning som både tilrettelegger for europavei og for miljø. Om løsninger blir en tunnel i fjell og en ekstraregning på 500 millioner, er det kanskje verdt det. Det viktigste er en rask løsning som unngår at det blir innsigelse til høyere myndigheter. Noe tilsvarende skjedde på Stord for 7 år siden. Den saken står fortsatt i stampe, og noe tilsvarende har vi ikke råd til i Bergen.

På veikonferansen i Aksdal i Rogaland denne uken trakk veidirektør Ingrid Dahl Hovland fram Ringvei Øst i Bergen som et av de viktigste prosjektene på Vestlandet. -Det er veldig viktig at vi jobber sammen for å få realisert ringvei Øst. Det er eneste løsningen vi ser for å løse trafikkfloken i Bergensregionen, sa Hovland.

Vi setter vår lit til at Bergen bystyre tar ansvar og krever en plan som gir løsning på trafikkfloken. Det gjør ikke utredningen som kommer fra byrådet.

Atle  Kvamme
Atle Kvamme
Kommunikasjonsdirektør

chat_bubble_outline +47 995 16 511
Tom-Christer  Nilsen
Tom-Christer Nilsen
Næringspolitisk sjef

chat_bubble_outline +47 924 50 196