Revidert nasjonalbudsjett: Utbyttefest og oljefondet hindrer store kutt

12.05.2022

Oljepengepbruken øker, og det gjør også statsbudsjettets utgiftsside i revidert nasjonalbudsjett.

Flere økonomer advarer mot økt inflasjonspress og risiko for rentehevinger. Økte utgifter finansieres i hovedsak med økt bruk av oljepenger og økt utbytte fra Equinor og økte skatteinntekter. I tillegg foretas det en stor menge småkutt. De store kuttene uteblir på grunn av at inntektene øker.

Det var ingen store nyheter i revidert nasjonalbudsjett. Lokalt har vi to gledelige saker:

  • Havforskningsinstituttet får penger til å drive undersøkelsesarbeid i forbindelse med havvind og fiskeri.

  • Bergen tingrett får lov til å fortsette sitt rehabiliteringsprosjekt.

Se BN Live fredag 13. mai kl 09.00 hvor vi diskuterer revidert nasjonalbudsjett med sjeføkonom i SpareBank 1 SR-Bank, Kyrre Knudsen


Oljepengebruken er for høy, men vi er i ekstremsituasjon. Bergen Næringsråd er urolig for kombinasjonen av ekstreme energipriser, økende rente og inflasjon. Dette vil gi nringslivet store utfordringer fremover. Spesielt er det tilfelle om en ser det i kombinasjon med høyt lønnsoppgjør.

- Vi er bekymret for kuttet på til sammen 180 millioner til veibygging og veivedlikehold. Det er ikke gjort klart hva som kuttes, men kutt i vedlikehold er ikke sparing, det er utsettelse av problemer.
Innen dette feltet registrerer vi med undring at det er viktigere å gjøre ferger gratis og å kompensere eget kollektivselskap på jernbane enn å ta inn over seg krisen i annen kollektivtrafikk, sier næringspolitisk sjef i Bergen Næringsråd, Tom-Christer Nilsen. 

Bergen Næringsråd reagerer også på et utbytte på 10,2 mrd i Statkraft. I dagens akutte strømkrise burde dette vært benyttet til å bygge kapasitet i energiforsyningen.