Her monteres et 87 meter langt vindmølleblad på en turbin på Hywind Tampen. Foto: Jan Arne Wold / Woldcam
Her monteres et 87 meter langt vindmølleblad på en turbin på Hywind Tampen. Foto: Jan Arne Wold / Woldcam

Nye havvindmål - Norge kan bygge en verdensledende havvindindustri

11.05.2022

Regjeringen satte i dag et mål om at det skal produseres 30 gigawatt fra havvind innen 2040. Det kan gi nesten like mye strøm som hele Norges forbruk i dag. Bergen Næringsråd mener dette gir oss endelig en lenge etterspurt ambisjon og startsignal for en storsatsing på havvind.

Det nye målet tilsvarer om lag 1500 vindturbiner. I dag har Norge installert to turbiner til havs.
- Disse ambisjonene gjør at norsk havvindindustri igjen kan ta opp kampen om å bli verdensledende på vind til havs. Å bygge et solid hjemmemarked styrker leverandørkjeden til også å vinne internasjonale kontrakter, sier Marit Warncke, administrerende direktør i Bergen Næringsråd.

Bergensregionen har blant landets ledende offshorekompetanse innen havvind. Sammenstillingen av Hywind Tampen, verdens største flytende havvindpark, er i ferd med å sammenstilles i Gulen, nærmere bestemt på industrihavnen i Sløvåg. I alt elleve turbiner skal installeres og forsyne feltvirksomheten på Snorre og Gullfaks i Nordsjøen med elektrisk kraft i løpet av tredje kvartal 2022.

- Vi er veldig glade for å endelig se en tydeligere tidslinje for havvind i Norge som vi har etterspurt i svært mange år. Nå får næringslivet mer forutsigbarhet for å komme i gang og gjøre investeringer, sier Warncke.

Under Fornybarkonferansen 28. april var ett av temaene hvor raskt man kan bygge havvind i Norge. Fikk du ikke med deg den så kan du se det i opptak her eller høre FornyBAR-podcasten her.