- Det er jo på Vestlandet alt skjer!

10.05.2022

Ragnhild Friis-Ottessen er ansatt som næringspolitisk rådgiver i Bergen Næringsråd. Hun skal ha hovedansvar for vårt satsingsområde kompetanse, og inneha prosjektledelsen for traineeprogram Trainee Vest. Hun kommer fra stillingen som seniorrådgiver på fylkeskontoret til NAV Vestland med prosjektlederansvaret for Vi inkluderer!

- Å få jobbe med kompetanse, og finne måter vi kan dekke kompetansegapet på synes jeg er utrolig spennende, sier Ragnhild. – Bergen Næringsråd er regionens mest "på hugget"-organisasjon og et kraftverk hva innovasjon og påvirkningsarbeid angår. Å få jobbe med kompetanse her er en drømmemulighet.

- For det er jo på Vestlandet alt skjer! Det er her man finner landets mest spennende næringsliv. Hvis vi lykkes med næringsutvikling, samtidig som vi sørger for at utdanningene er relevante, er det ingen grunn til at unge arbeidstakere skal reise fra byen, mener Ragnhild.   

Vår nye medarbeider kommer opprinnelig fra Ræge utenfor Stavanger, men har bodd i Bergen sentrum siden hun flyttet hit for å studere ved UiB. Med en master i sosiologi som bakgrunn har Ragnhild flere år med prosjektledelse på CV'en. Både i NHO og NAV Vestland har hun jobbet med store endringsprosjekter med mål om å skaffe arbeidskraft. – Når tilgangen til arbeidskraft er lav må vi se på ulike måter å omdanne eller skape ny arbeidskraft. Men for å få til de koblingene trengs det gode samarbeidsmodeller mellom næringslivet og NAV, mener hun.

Ragnhild har vært regionsansvarlig for NHO sin satsing Ringer i Vannet i Vestlandet og Møre og Romsdal. Her jobbet hun med ulike bransjer i NHO for å øke ansettelser fra mennesker som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet. - Jeg elsker struktur, endringsprosesser og å se sammenhenger for å utvikle systemer, forteller hun, og de beste løsningene kommer når man samarbeider!

- Vi er veldig glade for å ha fått Ragnhild med på laget. Hennes mangeårige og solide erfaring innen kompetansefeltet vil bidra til å løfte oss ytterligere, sier adm. direktør Marit Warncke.

Ragnhild overtar prosjektledelsen for Trainee Vest, og er allerede i gang med å planlegge oppstart av et nytt traineekull for 2022/2023. – Å få ta over et så veldrevet prosjekt er veldig inspirerende. Her er det bare å fortsette det gode arbeidet og få flere arbeidsgivere til å bruke denne muligheten til å skaffe seg de beste hodene.