Vi søker trainee til Future-Proof!

21.04.2022

Brenner du for bærekraft og vil bidra til at næringslivet etterlever menneskerettighetene? 
Gjennom Trainee Vest søker vi nå etter en samfunnsengasjert prosjektkoordinator for FUTURE-PROOF, en samarbeidsplattform for næringsliv og menneskerettigheter etablert av Bergen Næringsråd og Raftostiftelsen.

SØK HER

Formålet med FUTURE-PROOF er å hjelpe næringslivet til å etterleve sitt menneskerettighetsansvar både internt i egen virksomhet og utover i leverandørkjedene, i henhold til FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UN Guiding Principles on Business and Human Rights). Et bærekraftig skifte forutsetter at miljø-, klima- og menneskerettighetsproblemer sees i sammenheng. FUTURE-PROOF har derfor en holistisk tilnærming til problemstillingene og søker å hjelpe næringslivet gjennom bevisstgjøring, kunnskap- og erfaringsdeling, kapasitetsbygging og konkret problemløsning.

Som prosjektkoordinator for FUTURE-PROOF vil du være ansatt i Raftostiftelsen og jobbe i tett samarbeid med leder for stiftelsens program for næringsliv og menneskerettigheter og prosjektansvarlig i Bergen Næringsråd. Stillingen er en ettårig prosjektstilling, med mulighet for forlengelse, avhengig av videre finansiering.

Her kan du lese mer om stillingen og hvilke kvalifikasjonskrav som stilles. 

En trainee-stilling er en unik karrieremulighet!
Trainee Vest er en unik karrieremulighet for nyutdannede, med konkurransedyktig lønn, selvutviklingsprogram av høy verdi og ikke minst et unikt nettverk. Traineene blir ansatt i 100 % stilling, og starter vanligvis i stillingen i august 2022.

Som trainee får du:

  • En unik overgang fra studier til arbeidsliv

  • Full lønn i trainee-perioden

  • Et unikt tverrfaglig nettverk

  • Faglig og personlig utvikling

  • Delta i et selvutviklingsprogram av god kvalitet og høy verdi

  • Konkurransedyktige betingelser etter avtale med arbeidsgiver

Andre opplysninger:
Stillingene har vanligvis tiltredelse i august/september, med et års midlertidig ansettelse. Ni av ti tidligere traineer har fått fast ansettelse etter traineeåret. Enkelte traineebedrifter tilbyr også fast ansettelse fra begynnelsen. Som trainee får du ansettelseskontrakt med traineebedriften og lønnes etter bedriftene sine respektive regulativ. Stillingen gir plass i Trainee Vest sitt utviklingsprogram med felles samlinger med de andre traineene gjennom året.

For spørsmål om stillingen, kontakt: 

Ragnhild  Friis-Ottessen
Ragnhild Friis-Ottessen
Næringspolitisk rådgiver og prosjektleder for Trainee Vest

chat_bubble_outline + 47 911 25 951
Johannes  Magnus
Johannes Magnus
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 902 67 083