Gode signaler, lite konkret

08.04.2022

Målsetningen om havvind før 2030 er positive signaler, men en finner lite konkret i tilleggsmeldingen for energi om hvordan en skal oppnå bedre kraftforsyning og lavere strømpris. 

Tilleggsmeldingen bærer preg av at energikommisjonen er i oppstart og strømnettutvalget ventes å levere i juni. Dermed er dette en melding der mye er målsetninger og at man skal vurdere.
Målsetningen om havvind før 2030 er svært krevende gitt at regelverket for slike etableringer ikke er på plass ennå.

Fra Bergen Næringsråds side har vi hatt spesielt fokus på kraftsituasjonen i vår region. Der er ikke forslag her som vil gi hurtigere realisering av økt overføringskapasitet. Også her venter en på det utredningsarbeidet som nå foregår i strømnettutvalget.

Klimavurdering legges inn som kriterium i det arbeidet som skal gjøres før utbyggingsplaner innen olje og gassutvinning godkjennes. Dette har skapt noe oppmerksomhet. Uttalelser fra NIM, MDG og partier på venstresiden peker i retning av at dette kan ha vesentlig betydning for om nye felt blir godkjent. Regjeringens egen tolkning av dette er at det ikke skal ha det, men at klimarisiko skal være bedre vurdert.

Les tilleggsmeldingen her