Dette er finalistene til Mulighetsprisen 2022!

04.04.2022

Onsdag 6. april kårer vi vinneren av #Mulighetsprisen 2022. Her er de fem finalistene!

Utenforskap er en av våre største samfunnsutfordringer. Belastningen er stor for mennesker som står utenfor utdanning- og arbeidsliv, og det koster samfunnet store summer. Å bekjempe utenforskap er et felles ansvar, derfor må alle deler av samfunnet være med på et fellesløft – både privat næringsliv, offentlig virksomhet og organisasjoner. Med Mulighetsprisen vil vi løfte frem de som gir mennesker en mulighet til å delta i et arbeidsfellesskap, og som ser muligheter der hvor andre har sett utfordringer.

Med 37 svært gode nominerte kandidater har juryen hatt en tøff jobb med å velge ut finalistene. Fem av de nominerte skilte seg likevel ut med sitt eksepsjonelle arbeid med å bidra til å bedre forholdene for mennesker som står i risiko for å falle utenfor.

De fem finalistene representerer en bredde av både bedrifter og ildsjeler som på ulike måter reduserer utenforskap. Finalistene er hver og en viktige aktører i en åpen og inkluderende region, og verdige vinnere av Mulighetsprisen 2022.


Mulighetsprisen 2022 blir utdelt på Internasjonalt Karrieretorg i Grieghallen, onsdag 6. april.

Mulighetsprisen er et samarbeid mellom Deloitte og Bergen Næringsråd. Juryen består av Unni-Renate Moe (partner Deloitte), Marit Warncke (adm.dir. Bergen Næringsråd) og Vasan Singaravel, (avdelingsleder Haraldsplass Diakonale Sykehus).


Les mer om og se intervjuer med de fem finalistene under her

Camilla Kvalheim / TV Bra

«Alle er opptatt av ytringsfrihet. Jeg er også opptatt av ytringsmulighet»
- Camilla Kvalheim, daglig leder


Kvalheim har stått i spissen for nybrottsarbeidet med tv-produksjon av og for utviklingshemmede. TV Bra er en landsdekkende kanal av og for nettopp utviklingshemmede som blir systematisk og til dels grovt diskriminert innenfor flere livsområder. – Det unike med TV Bra er at utviklingshemmede selv får styre ordet og ta del i den offentlige debatten, forteller hun. TV Bra bidrar til at utviklingshemmede har en egen ytringsplattform som sikrer ytringsmuligheter for en gruppe i samfunnet som sjelden får sette dagsorden, noe som kommer hele demokratiet til gode.

Camilla Kvalheim, TV BRA

Bergen Carbon Solutions AS

«Vi er ikke opptatt av hva du heter eller hvor du kommer fra, men rett og slett hva du kan»
- Jan Børge Sagmo, CEO


Bergen Carbon Solutions AS har vært en forkjemper for at inkludering og mangfold skal være en del av selskapets strategi. Selskapet har flere ansatte som har fått fast jobb etter å ha vært på arbeidstrening via NAV, blant annet konserndirektøren for salg, Oseyiomo Justina Laukli. Daglig leder, Jan Børge Sagmo, mener at dersom man skal lykkes som internasjonalt selskap bør man også ha internasjonale ansatte. - De ulike perspektivene man får ved å arbeide med mangfold er et forretningsfortrinn, forteller han.

 

Bergen Carbon Solutions

Unity Spark / 
Francine Mbanza Jensen

«Jeg vet hvordan det er, og det var beintøft å ikke ha jobb. Det er kjempeviktig for meg at alle får brukt sin kompetanse»
- Francine Mbanza Jensen, gründer og daglig leder

Francine Mbanza Jensen har i mange år vært en ildsjel og katalysator for gründere med flerkulturell bakgrunn. Som gründer og daglig leder i gründerhuben Unity Spark har hun inspirert og hjulpet mange dyktige med innvandrerbakgrunn inn i arbeidslivet. Ved siden av Unity Spark og sitt daglige virke som jobbveileder i NAV, bruker hun fritiden sin på å bidra til inkludering og å bryte ned fordommer gjennom flere ulike initiativ, for eksempel tegneserien om superheltinnen Kira: – Under pandemien laget jeg en tegneserie med en koronasuperhelt ved navn Kira. Kira er en burundisk-norsk superheltinne som bekjemper smitte. Det var viktig for meg å lage Kira fordi når jeg ser på tv eller leser bøker med mine barn er det ingen som ser ut som oss. De eneste brune man ser på TV gråter eller opplever elendighet, forteller Mbanza Jensen.

Francine Mbanca Jensen

Roy Småvik, Sabrura Galleriet


«Jeg anbefaler alle å være litt utradisjonell, og tørre å satse på noen som kanskje egentlig ikke burde fått jobben, fordi veldig mange vil overaske veldig positivt så lenge de får en mulighet»

- Roy Småvik, daglig leder

Daglig leder av Sabrura Galleriet, Roy Småvik, er en ildsjel som brenner for inkludering i arbeidslivet. Småvik er opptatt av å speile befolkningen gjennom driften av restauranten, og det er viktig for han å ta vare på de som har kommet skeivt ut i arbeidslivet. Sabrura Galleriet har hatt tre kandidater fra NAV i arbeidstrening, blant annet en som nå har fått seg jobb som spesialrådgiver i NAV. Alle er ikke like privilegert i livet, mange har vært uheldig, derfor mener Småvik at mangfoldsarbeid handler om rettferdighet og å utjevne forskjeller: – Jeg kan ikke hjelpe alle, men jeg har som mål at jeg alltid skal hjelpe én, sier Småvik.

Roy Småvik, Sabrura Galleriet

Link Utvikling AS


«Inkludering og mangfold er viktig fordi det kan styrke vår virksomhet samtidig som vi gir noen i utfordrende situasjon en mulighet»

- Hana Colakovic, gründer


Link Utvikling er et utviklingsselskap som driver med app, web og forretningsutvikling. Med to unge kvinner i spissen har Link Utvikling investert i mennesker og ser muligheter der andre ikke har gjort det. Til tross for å være et lite team har selskapet fokus på å gi arbeidstrening og erfaring til vanskeligstilt ungdom, gjennom NAV og andre ordninger. En av disse ordningene, «Kodehode», gir unge mennesker som har falt utenfor arbeid og utdanning muligheten til å opparbeide seg kompetanse og erfaring som utviklere og innholdsprodusenter.

Link Utvikling AS