Deler ut inntil 500.000,- til gode prosjekter

28.04.2022

Bergen Næringsråd ved Understøttelseskassen ønsker å tildele 500 000,- kr til et nytt prosjekt som kan gi målbare effekter som hjelper vanskeligstilte barn og unge tilhørende i Bergensregionen.

Din organisasjon kan stå fritt til å foreslå hva et slikt prosjekt kan gå ut på. Det må lages en realistisk prosjektplan som inneholder beskrivelse av:

  • Målsetning

  • Ressursbruk

  • Tidsramme

  • Muligheter for måling av tiltakets effekt  

 

Prosjektet må være mulig å gjennomføre innen ett år etter at midlene er tildelt og utbetalt. Tildelingen kan være flerårig.  

Søknad sendes til elin@bergen-chamber.no innen 3. juli 2022.