Bergen Opportunity gir i tillegg til mentoring og kursing også deltagerne et veldig nyttig nettverk.
Bergen Opportunity gir i tillegg til mentoring og kursing også deltagerne et veldig nyttig nettverk.

Bergen Opportunity søker nye deltagere!

11.04.2022

Suksessprogrammet Bergen Opportunity har som mål å få frem flere forbilder med flerkulturell bakgrunn og styrke Bergens posisjon som en internasjonal og inkluderende by. Vi søker nå deltagere til vårt fjerde kull.

Bergen Opportunity er et mentor- og lederutviklingsprogram for talentfulle innvandrere med høyere utdanning eller fagbrev. På sikt skal prosjektet bidra til at flere med innvandrerbakgrunn tar ledende posisjoner i arbeidslivet og samfunnet for øvrig.

Oppstart er i august. Dermed er det nå full mobilisering for å få inn gode søkere og koble på de rette mentorene. Dette er fjerde gang Bergen Næringsråd tilbyr plasser og gjennomfører programmet. Søknadsfrist for å søke som deltager er 24. april.

SØK HER

- 300 topp kvalifiserte kandidater søkte plass i 2021. Det forteller oss at det er et åpenbart behov for programmet og vi håper å motta minst like mange søknader i år, sier prosjektleder Iver Belle-Ramos.

Mangfoldig initiativtager
Bergen Opportunity er et samarbeid mellom Bergen Næringsråd, Bergen kommune, NAV Vestland og Vestland fylkeskommune. Initiativet til programmet kom fra Bergen Næringsråds Ressursgruppe Mangfold og inkludering. Ressursgruppen representerer bransjene energi, sjømat, teknologi, rådgivning, kultur, reiseliv og det offentlige, og har en felles oppfatning av det er lite kulturelt mangfold i ledende posisjoner.

Hvem kan søke?
Bergen Opportunity skal velge ut 20 deltagere med innvandrerbakgrunn. Følgende kriterier er satt for utvelgelsen:

- Flerkulturell bakgrunn (første- eller annengenerasjons innvandrer)
- Høyere utdanning eller fagbrev
- Beherske norsk muntlig
- Ambisjon om å ta ledende posisjoner i arbeidsliv og samfunnet for øvrig

Hvem er mentorene?
Mentorer rekrutteres fra ledende posisjoner i arbeidslivet, og på bakgrunn av bransjekunnskap, nettverk og motivasjon. Det stilles ikke krav til å ha erfaring med å være mentor. Programmet vil gi grundig opplæring og oppfølging i mentorrollen.

Trykk her for å melde interesse om å være mentor. Mentorer vil kontaktes i juni.

Deltagere i kull 3. Foto: Marius Pettersen. 

Iver N.  Belle-Ramos
Iver N. Belle-Ramos
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 476 82 011