Fra venstre: Partner i Deloitte Unni-Renate Moe, ordfører Rune Bakervik, COO i Bergen Carbon Solutions, Finn Blydt-Svendsen, leder av Ekspertgruppe Mangfold og inkludering i Bergen Næringsråd Vasan Singaravel og adm. direktør i Bergen Næringsråd Marit Warncke.
Fra venstre: Partner i Deloitte Unni-Renate Moe, ordfører Rune Bakervik, COO i Bergen Carbon Solutions, Finn Blydt-Svendsen, leder av Ekspertgruppe Mangfold og inkludering i Bergen Næringsråd Vasan Singaravel og adm. direktør i Bergen Næringsråd Marit Warncke.

Bergen Carbon Solutions vant Mulighetsprisen 2022

05.04.2022

Ledelsen i Bergen Carbon Solutions har sett muligheter der andre har sett utfordringer. Ved å sette kompetanse foran navn, etnisitet, religion og legning, har virksomheten satt mangfold og inkludering på dagsorden i næringslivet på en forbilledlig måte.

Mulighetsprisen ble i dag delt ut for første gang, og er et samarbeid mellom Bergen Næringsråd og Deloitte.

Her kan du se bilder fra Internasjonalt karrieretorg 2022

Utenforskap er en av våre største samfunnsutfordringer. Belastningen er stor for mennesker som står utenfor utdanning- og arbeidsliv, og det koster samfunnet store summer. Å bekjempe utenforskap er et felles ansvar, derfor er det grunnleggende at alle deler av samfunnet er med på et fellesløft – både privat næringsliv, det offentlige, organisasjoner og enkeltpersoner.
Med Mulighetsprisen ønsker vi å løfte frem de som gir mennesker i utenforskap en mulighet til å delta i et arbeidsfellesskap, og som ser muligheter der hvor andre har sett utfordringer.

Kompetanse foran navn
Bergen Carbon Solutions (BCS) har bidratt til å redusere utenforskap i samfunnet, og har samtidig styrket lønnsomheten i egen bedrift. Selskapet ble stiftet i 2016, og er et av selskapene det knyttes størst forventninger til i årene som kommer. Mangfold og inkludering er sterkt forankret i virksomhetens toppledelse, og gir positive ringvirkninger i hele virksomheten.

BCS har flere ganger redusert utenforskap ved å åpne opp og ta inn personer som har stått utenfor arbeid i lengre tid. Gjennom arbeidstrening har de fått tilgang på dyktige og kompetente mennesker. Det har ledet til fast ansettelse for flere og en av disse sitter i dag i ledergruppen.

Ledelsen har sett muligheter der andre har sett utfordringer. Ved å sette kompetanse foran navn, etnisitet, religion og legning, har virksomheten satt mangfold og inkludering på dagsorden i næringslivet på en forbilledlig måte.

Om prisen: 

Det kreves av vinneren av Mulighetsprisen at virksomheten har satt mangfold og inkludering på dagsorden på en positiv måte. Vinneren må ha bidratt utover det som kan forventes og har igjennom sitt spesielle engasjement bidratt til å bedre forholdene for personer som står i risiko for å falle utenfor det ordinære arbeidslivet.

Kriterier

  • Har gjennom sitt engasjement vist at inkludering er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

  • Har satt mangfold på dagsorden på en positiv måte.

  • Vinnerens engasjement har bidratt til å redusere utenforskap.

  • Har gjennom sitt spesielle engasjement bidratt til å bedre forholdene for personer som står i risiko for å falle utenfor det ordinære arbeidslivet.

 


Juryen har bestått av:

Marit Warncke, Adm. dir. i Bergen Næringsråd
Unni-Renate Moe, partner i Deloitte
Vasan Singaravel, leder Ekspertgruppe Mangfold og inkludering