2021 - året som ikke ble slik vi håpet på

20.04.2022

2021 ble ikke det året vi håpet det skulle bli. Pandemien slapp ikke taket, men satte sine tydelige begrensninger på hverdagene.

Noen bransjer fikk det like tøft som året i forveien. Reiseliv, kultur og serveringsbransjen mottok offentlig støtte med et noe sprikende presisjonsnivå. Det førte til at vi mot slutten av 2021 så de første konkursene i Bergens uteliv.

Når det er sagt, er det svært mye som går riktig godt i næringslivet i Bergensregionen. Statlige og lokale støtteordninger har bidratt til å redusere kostnader og holde flest mulig i arbeid. Mange av våre medlemsbedrifter melder om høy aktivitet og optimisme. Bergen Næringsråd har erfart at vår direktekontakt med medlemmer og vår oppfølging mot myndighetene har vært viktigere enn noen gang.

Våre medlemmer har vist en imponerende entusiasme og evne til omstilling. En medlemsundersøkelse viste like før årsskiftet at sju av ti bedrifter venter et bedre eller uforandret årsresultat i 2021 enn året før. Rundt halvparten forteller at omsetningen økte, men 2020-omsetningen for seks av ti bedrifter var lavere enn i 2019. Det er også et tydelig bilde at små og mellomstore bedrifter har større utfordringen enn de større.

Optimismen inn i 2022 gjør seg likevel gjeldende, om enn ikke i samme grad som året før. Tre av fem bedrifter venter økt omsetning, sammenlignet med 2021. Halvparten venter at det økonomiske resultatet forbedres.

Les om alt vi gjorde i 2021 i vår Årsrapport. 

LES ÅRSRAPPORTEN FOR 2021