Toppledere på Vestlandet leker venteleken. Illustrasjon: Øyvind Tumyr.
Toppledere på Vestlandet leker venteleken. Illustrasjon: Øyvind Tumyr.

1 av 2 toppledere forstår ikke betydningen av data

05.04.2022

En fersk kartlegging av bedrifter fra Stavanger i sør til Ålesund i nord viser at kun halvparten av bedriftslederne ikke forstår hvor kritisk kunstig intelligens og data er for bedriftens fremtid. Sett i lys av at digitalisering vil bli helt avgjørende for å lykkes med ny teknologi og gjennomføre det grønne skiftet, er funnene kritiske. 

Kartleggingen er gjort på initiativ av Bergen Næringsråd og Norwegian Cognitive Center, i samarbeid med Næringsforeningen i Stavanger-regionen og Næringsalliansen.
Respondentene er fra Vestlandet, definerte som Stavangerregionen i sør til Ålesundregionen i nord, og det er ingen signifikante forskjeller mellom de ulike delene av regionen.

En presentasjon av kartleggingen finner du her


Dette er hovedfunnene fra rapporten:

Hovedfunn 1: «Toppledere leker venteleken»
Toppledere forstår i vesentlig mindre grad enn sine medarbeidere og mellomledere om hvor kritisk kunstig intelligens og data er for fremtidens næringsliv.

• Bare hver andre (5 av 10) toppledere sier at de har en forståelse av hvordan kunstig intelligens vil kunne endre rammebetingelsene for forretningsutvikling. Til sammenligning svarer 6 av 10 medarbeidere og 7 av 10 mellomledere at de har denne forståelsen. Dette er bare én av flere «hypoteser» hvor toppledere svarer signifikant lavere ned på skalaen enn medarbeidere og mellomledere.
• Dette fører til at hele 2 av 5 toppledere sier at de velger å digitalisere kun prosesser og tjenester som er enkle og kostnadseffektive.
• Vårt inntrykk etter over 200 kvalitative intervjuer bekrefter dette funnet, hvor vi ser at de fleste initiativ på data, kunstig intelligens, maskinlæring kommer nedenfra og opp, som gjør det krevende for prosjektene å få finansiering, støtte fra toppledelsen og fart nok til å gjennomføres. Toppledere må forstå alvoret, og ha en forståelse av hvordan data og kunstig intelligens kan endre forretningsmodeller. Først da vil vi se en betydelig satsing på ny teknologiutvikling i regionen.

Hovedfunn 2: «Data er den nye oljen vi enda ikke har pumpet opp»
Vi hører stadig om at «data er den nye oljen». Likevel viser våre funn at omtrent 14 000 virksomheter på Vestlandet forstår ikke hvilken verdi data har.

• Det er i hovedsak små- og mellomstore virksomheter som bidrar til at dette tallet er så høyt. På Vestlandet har vi svært mange små- og mellomstore familieeide hjørnestensbedrifter, og derfor blir dette tallet ekstra høyt for denne regionen.
• Hver femte virksomhet som har forstått verdien av data mangler konkrete planer og strategier for å utnytte dataene. Med andre ord så henger store deler av næringslivet etter i å sette i gang viktige planer for utnyttelse av «den nye oljen» data. Det trenger ikke være i egen organisasjon, men kan også gjøres i partnerskap med både konkurrenter og samarbeidspartnere for å samle store nok mengder av data.
• Digitalisering, data og kunstig intelligens henger tett sammen med det grønne skiftet, og for den omstillingen norsk næringsliv må gjennom. Data og kunstig intelligens blir derfor avgjørende for å lykkes med ny teknologi til å skape jobber og utvikle verdensledende produkter og tjenester.

Hovedfunn 3: «Tid for handling er nå, ikke om ti år»
Hver tredje virksomhet tror at deres største konkurrenter i fremtiden vil kunne være maskiner, algoritmer og roboter. Likevel mangler majoriteten av virksomhetene kompetanse til å starte på teknologireisen.

• Bare 6% av respondentene sier at de er helt enige at de har nødvendig kompetanse på kunstig intelligens og- eller data.
• Hver andre virksomhet sier at de ikke har kompetanse på Kunstig intelligens / Robotics / Data science

Fakta om kartleggingen
- Kartleggingen er for Vestlandet som vi definerer som Stavangerregionen i sør til Ålesundregionen i nord. Vi har respondenter fra hele regionen, og det er ingen signifikante forskjeller mellom de ulike delene av regionen.
- Initiativ fra Bergen Næringsråd og Norwegian Cognitive Center, i samarbeid med Næringsforeningen i Stavanger og Næringsalliansen.
- Består av en kvantitativ undersøkelse med 372 respondenter, og 200 kvalitative intervjuer som er gjennomført av Norwegian Cognitive Center siste to årene.
- Spørreundersøkelsen ble gjennomført fra 10.01.2022 til 15.02.2022
- Dette er første delrapport av i alt tre. De kommende to delrapportene vil gå innpå datasikkerhet på Vestlandet og digital satsing på Vestlandet. Sistnevnte vil gå nærmere innpå bransjer og utdanningsinstitusjonene.

Her kan du se Anri Hebibs innlegg om kartleggingen under Vestlandskonferansen 2022 5. april. 

Anri Håvard  Hebib
Anri Håvard Hebib
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline +47 472 59 740