Fra venstre: Owen Westergård, Anne Irgens, Marit Warncke, Øystein Simonsen og Tom Tellefsen.
Fra venstre: Owen Westergård, Anne Irgens, Marit Warncke, Øystein Simonsen og Tom Tellefsen.

Skogvokterne som forskjønner byen vår

14.02.2022

Visste du at byens stolte fjell og flotte turområder holdes vedlike av et selskap bestående av frivillige aktører? Og at de passer på 16000 mål med rekreasjonsområder for oss byboere og vedlikeholder 25 km med veier med 5550 dugnadstimer årlig?

Det var fremme av skogplanting som medførte at 150 borgere av handelsstanden i Bergen i 1868 tegnet seg for å «intræde i et Selskap med det Formaal at virke for Træplanting paa Bergens Fjelde». Fjellene var på den tiden nakne og med lite vegetasjon.

Handelsstanden den gang skjønte nok neppe hva de satte i gang. I dag er byens ulike fjell og fjellsider blitt byens mest brukte naturområde og med et særpreg vi i dag ikke kan forestille oss å være foruten. Det resulterte i at Bergens Skog- og Træplantingsselskap ble etablert for hele 154 år siden.

En strålende jobb
Skogselskapet heter det i dagligtalen, og arbeidsfeltet har blitt større og større år for år. Gjengroing og ekstremvær gjør det mer utfordrende å opprettholde den gode standarden på turveier og fjellområder. Trær faller ned, og stier, veier og stikkrenner er av eldre dato og krever økt vedlikehold. I tillegg medfører den positive utviklingen av besøkende av både fastboende og turister ekstra slitasje og behov for vedlikehold. 
Skal vi opprettholde tilbudet og helst få flere ut i naturen må vi tilrettelegge for at byfjellene er attraktive og trygge, var budskapet på et møte mellom Skogselskapet og Bergen Næringsråd.

LES OGSÅ: Hipset under Bergen Næringsråds Årsmiddag 

Store oppgaver venter
I dag har Skogselskapet en omsetning på ca 10 mill kr. En rammeavtale med Bergen kommune gir ca 1,8 mill kroner i året. Dee øvrige midlene må hentes inn gjennom frivillige bidrag fra bedrifter og medlemskontingent fra 1500 privatpersoner.
Selskapet har 4,5 årsverk til å drifte fjellområdene og bygningene som selskapet eier. I tillegg utfører medlemmer en dugnad som har en årlig verdi på ca 1,5 mil kroner.
De årlige inntektene er likevel for lave til å holde oppe kvaliteten og videreutvikle områdene. Selskapet har opprettet et Byfjellslaug for at også bedrifter kan tegne medlemskap. 19 bedrifter er så langt blitt medlem. Lauget har allerede iverksatt en rekke tiltak, som Skiveien ved Montana, men har også mange nye planer:

  • Løvstakken, ny sti og ny gapahuk

  • Oppgradering Brushytten mot Tindevann

  • Blåmansveien med ny trappesti

  • Skredderdalen

  • Munkebotn mot Sandvikshytten


Din bedrift kan bety en forskjell …
- Det er fantastisk å se hvordan dere vedlikeholder fjellområdene våre og gjør det attraktivt for oss alle å bruke tur- og rekreasjonsområdene, sa Marit Warncke på et møte med Skogselskapet.

– Derfor vil gjerne Bergen Næringsråd gå inn i lauget som medlem nr 20. Og vi vil oppfordre våre medlemsbedrifter til å støtte opp under det fantastiske arbeidet som gjøres ved å bli medlem. Denne flotte gjengen som vedlikeholder og forskjønner byen vår trenger alle bidrag!

Marit Warncke, adm. direktør i Bergen Næringsråd


Vil din bedrift også bli medlem? Trykk her!

 

Om Bergens Skog- og Træplantingsselskap
Etablert 1868
Bestyrer og beplantet Byfjellene
Forvalter sentrale byfjellesområder fra Eidsvågsfjellet i nord til Natlandsfjellet i sør.
Bygget Fjellveien, Forskjønnelsen, Fløysvingene og turveier på Fløyen, Blåmanen og Rundemanen.
Bygget Oppstemten til Ulriken
Samarbeider med Bergen kommune om vedlikehold på andre turområder i byen.