Adm. direktør i Bergen Næringsråd Marit Warncke, og Partner i Deloitte Unni-Renate Moe er jurymedlemmer for Mulighetsprisen.
Adm. direktør i Bergen Næringsråd Marit Warncke, og Partner i Deloitte Unni-Renate Moe er jurymedlemmer for Mulighetsprisen.

Ser du muligheter i ulikhet?

04.02.2022

Bergen Næringsråd og Deloitte lanserer Mulighetsprisen! Mulighetsprisen vil tildeles en person eller bedrift i Bergensregionen som har sett muligheter der andre har sett utfordringer.

- Å stå utenfor utdannelse og jobb er en stor belastning for enkeltmenneske og koster samfunnet store summer. Å bekjempe utenforskap er et felles ansvar. Vi ønsker derfor å løfte frem de som gir mennesker nye muligheter til å delta i et arbeidsfellesskap. Enkeltpersoner eller bedrifter som inspirerer andre til å delta aktivt i en inkluderingsdugnad, sier adm. direktør i Bergen Næringsråd, Marit Warncke.

Det kreves at vinneren kan vise til gode resultater med inkludering over tid, og har bidratt til å sette ulikhet på dagsorden på en positiv måte. Vinneren skal også ha bidratt til mangfold og inkludering utover det som kan forventes, og til å redusere utenforskap i samfunnet. 

Ekspertgruppe Mangfold og inkludering er initiativtaker til Mulighetsprisen, og den deles for første gang ut på Internasjonalt karrieretorg i Grieghallen den 6. april.

Kriterier

  • Har gjennom sitt engasjement vist at inkludering er samfunnsøkonomisk lønnsomt. 

  • Har satt mangfold på dagsorden på en positiv måte.

  • Vinnerens engasjement har bidratt til å redusere utenforskap.

  • Har gjennom sitt spesielle engasjement bidratt til å bedre forholdene for personer som står i risiko for å falle utenfor det ordinære arbeidslivet.


Jury


Marit Warncke, Adm. dir. i Bergen Næringsråd
Unni-Renate Moe, partner i Deloitte
Vasan Singaravel, leder Ekspertgruppe Mangfold og inkludering


Iver N.  Belle-Ramos
Iver N. Belle-Ramos
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 476 82 011