Tidligere konkurransedirektør Lars Sørgard skal lede den nye energikommisjonen.
Tidligere konkurransedirektør Lars Sørgard skal lede den nye energikommisjonen.

Ny energikommisjon: Utfordringene på Vestlandet må med

11.02.2022

Regjeringen har i dag oppnevnt en kommisjon som skal vurdere årsakene til de ekstreme strømprisene og hvordan man kan unngå noe slikt i fremtiden. Bergen Næringsråd forventer at kommisjonen fremmer økt kraftproduksjon og bedre overføringskapasitet for å ruste regionen for grønn omstilling. 

Kommisjonen skal ledes av Lars Sørgard, som er professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole i Bergen og var konkurransedirektør til slutten av januar 2022.
Kommisjonen skal analysere problemstillinger som er svært viktige for Vestlandet. Regionen har stor andel av kraftkrevende industri og planer om mange nye grønne industriprosjekter som har fått avslag på utbygging på grunn av manglende overføringskapasitet.

Kraftparadokset
Vestland fylket står for om lag en fjerdedel av landets strømproduksjon, likevel har landsdelen til tider hatt de høyeste prisene i Nord-Europa. Noe av dette skyldes manglende overføringskapasitet mellom nord og sør i Norge.

Bergen Næringsråd har tidligere i år krevd at bedriftene må få strømstøtte. Strømprisen er en av de største truslene for bedriftene for tiden, viser Bergen Næringsråds siste medlemsundersøkelse. Mange bedrifter, spesielt små og mellomstore uten langsiktige kraftavtaler, er i en presset situasjon.

Situasjonen skyldes delvis sammentreff av mange naturlige og markedsmessige forhold. Likevel gjør denne krisen det åpenbart at vi både trenger å øke vår kraftproduksjon og styrke vårt overføringsnett.

Havvind som en del av løsningen
Regjeringen lanserte nylig en havvindplan som skal sikre mer kraft til fastlandet. Bergen Næringsråd mener regjeringen bør signalisere et enda høyere ambisjonsnivå for industriell utvikling av havvind og raskt identifisere nye områder for energiproduksjon til havs. Hybridkabler til nordsjøområdet må ikke stå i veien for utviklingen. Da mister vi arbeidsplasser til konkurrerende land og risikerer fortsatt høye strømpriser i Norge.

Tempo
Bergen Næringsråd håper kommisjonen bidrar til å sikre tempo i prosessene med å sikre utbygging og rammevilkår for fornybar energi innen vind- og vannkraft, batteri og hydrogen. Vestlandet har noen av de største og fremste miljøene for denne industrien.