Lanserte havvindsatsning: For smått for sent

09.02.2022

Regjeringen setter i gang første fase for havvindutbygging fra Sørlige Nordsjø II og utsetter utlysning for Utsira Nord. Kraften fra feltene skal sendes i kabel til det norske fastlandet. For smått for sent, mener Bergen Næringsråd.

Havvindutbygging er viktig for å tilføre mer strøm til ny grønn landindustri og for å bygge opp en havvindindustri med den ledende offshore-kompetansen som Norge og spesielt Vestlandet har. Uten stort volum på satsingen blir det ikke grunnlag for et industrielt hjemmemarked, mener Bergen Næringsråd. 

Første fase av Sørlige Nordsjø II er bunnfast havvind med produksjon på 1 500 megawatt og er alt for lite når vi sammenligner med andre europeiske land.

En rekke land rundt Nordsjøen har bygget ut havvind i mange år. Storbritannia har et mål om å være oppe i 40 gigawatt i 2030, og Danmark har planer om å bygge ut en energiøy med 10 gigawatt havvind. Norge har ikke satt mål for hvor mye som skal produseres.

Regjeringen vil at kraften fra Sørlige Nordsjø skal sendes i kabel til det norske fastlandet, og ikke samtidig til et annet land, slik deler av kraftbransjen har ønsket.

Bergensregionen har blant landets ledende offshorekompetanse og sammenstillingen av Hywind Tampen, verdens største flytende havvindpark, skjer i denne regionen. Bergen Næringsråd mener det haster å sikre enda raskere fremdrift på utlysning- og finansieringsordning til Utsira Nord, der det legges opp til flytende havvindparker. Det er også innen flyteteknologi Norge har størst forutsetning for å vinne teknologikappløpet, mener Bergen Næringsråd.

Bergen Næringsråd mener det haster å:

•  få utlysning- og finansieringsordning til Utsira Nord.

•  identifisere flere områder for utlysning av flytende havvindparker.

• tilrettelegge for hybridkabler på Sørlige Nordsjø II.