Erna Solberg fikk mange nyttige innspill i dialog med noen av våre medlemsbedrifter. Her i samtale med t.v Inge Ådland (Deloitte) og Vidar Hundvin (Stoltz Entreprenør)
Erna Solberg fikk mange nyttige innspill i dialog med noen av våre medlemsbedrifter. Her i samtale med t.v Inge Ådland (Deloitte) og Vidar Hundvin (Stoltz Entreprenør)

Kampen om arbeidskraften

09.02.2022

- Kampen om arbeidskraften blir den desidert største utfordringen de neste ti årene, mener Erna Solberg, partileder i Høyre. 

Denne uken besøkte Solberg Bergen Næringsråd for å diskutere aktuelle saker med ledere i noen av våre medlemsbedrifter. Erna Solberg ville gjerne vite mer om konsekvensene av å fjerne adgangen til innleid arbeidskraft.

Tolv ledere fra ulike virksomheter fortalte Norges tidligere statsminister om sine erfaringer. Fellesnevneren var kapasitetsutfordringer i dagens arbeidsmarked og mulige nasjonale endringer som vil gjøre det enda mer krevende i fremtiden.

- Vi har et tydelig budskap til den sittende regjering og storting: Nye reguleringer hindrer vekst og verdiskaping i et stramt arbeidsmarked

Adm. direktør i Bergen Næringsråd, Marit Warncke 

- Vi vil kanskje ikke kunne levere tilbud på de store jobbene, fordi risikoen er for høy og prisene går opp. Da vil disse jobbene kunne gå til utenlandske aktører i stedet, sier Thomas Jørs, daglig leder i rørleggerbedriften Chr. M. Vestrheim AS.

Bygg og anlegg treffes fra alle kanter
Bygg- og anleggsbransjen opplever ikke bare dyrere råvarepriser som utfordrende. Også tilgangen på arbeidskraft har forverret seg betydelig de siste månedene. Nye lovforslag som vanskeliggjør midlertidig innleie, krevende innkjøpsregler og mangel på utenlandsk arbeidskraft setter bransjen på mange prøver.

- Prisveksten på arbeidskraft og råvarer har gjort at kostnaden med å bygge en leilighet har økt med 30 prosent.

Frank Ståløy, daglig leder i Åsane byggmesterforening


- Vi er en tilpasningsdyktig bransje, men på kort sikt vil endringer som i enda større grad svekker tilgang på arbeidskraft få katastrofale konsekvenser, mener Ståløy.

Spesielt er bransjen bekymret for at dagens regjering vil fjerne paragraf 14-9a i arbeidsmiljøloven, som gjør det mulig med midlertidige ansettelser når arbeidet er av midlertidig karakter. Dette bekymrer både bransjen og bemanningsbyråene.

Frank Ståløy frykter at et forbud mot innleid arbeidskraft vil føre til at flere utenlandske bedrifter etablerer seg i Norge, og at det dermed kan bli vanskeligere med både lønns- og HMS-kontroll på byggeplassene. Inger Kristin Ulveseth, daglig leder i Brødrene Ulveseth, legger til at man må heller se på seriøsiteten til de som driver bemanning, istedenfor å gå på hele bransjen, og at det blir feil at de som driver seriøst blir straffet.

- Jeg er ikke så bekymret for vår bransje. Jeg er bekymret for norsk næringsliv.

Torben Sneve, konsernsjef i Adecco

 
Solberg er bekymret for de endringene som er på vei, og mener at mindre fleksibilitet aldri er en god idé.

- Dette kan bli svært krevende for seriøse virksomheter som følger lover og regler. Vi kan ikke ha bedrifter med langt flere ansatte enn de har oppdrag for å sysselsette. Det ender jo med at de må permitterte hele tiden, slik tilfellet var i verftsindustrien på 1980- og 1990-tallet. Det er bedre at man henter inn arbeidskraft når man har behov for det, mener partilederen i Høyre.

«Stol-leken» om å hente utviklere
Også teknologibedriftene opplever at det er utfordrende å hente inn arbeidskraft. I dag er etterspørselen etter utviklere langt høyere enn tilbudet. Dette har ført til at bransjen må kjempe om de samme talentene ved å tilby høyere lønninger og bedre betingelser.

- I dag får vi kanskje fem søkere til en utviklerjobb, mens vi for noen år siden fikk 50. Alle virksomheter skal digitalisere, og alle skal ansette utviklere. Vi har fått en «stollek» i bransjen. Det gir et enormt press, påpeker Stian Karlsen, CTO i Sparebanken Vest.

Erna Solberg understreket i møtet viktigheten av kompetanse, og at kampen om arbeidskraften blir den desidert største utfordringen de neste ti årene.

- Vi må utdanne flere, gi mer kompetanse og sørge for at vi bruker de ressursene vi har i samfunnet vårt. Men vi må også være åpne for arbeidsinnvandring. For det er det som har gjort at vi har klart å levere mye mer i Norge enn vi har folk til.

Erna Solberg, partileder i Høyre