Bergen Næringsråd møtte Stortingsbenken

02.02.2022

Bergen Næringsråd hadde i går møte med stortingsrepresentantene fra Hordaland for å ta opp viktige saker for næringslivet i regionen. Sammen med oss deltok Universitetet i Bergen og KODE.

Her kan du se presentasjonen av de sakene vi hadde på agendaen:

1. Korona og utfordringer
Det går bra for mange, men noen bransjer ble spesielt rammet av restriksjonene fra desember, spesielt Hoteller/Reiseliv, Restaurant/Uteliv og Arrangementer. Mange bedrifter spesielt i disse bransjene, har brukt opp bufferne og skal nå betale utsatte skatter og avgifter. For mange av disse vil det ta tid før koronatiden er over. Mange antyder 1-2 år.

Det går i hovedsak bra med næringslivet, men der er skyer på horisonten:
• Koronaregningen (utsatte skatter/avgifter, oppbrukte buffere)
• Skyhøye råvarepriser og fraktkostnader
• Forventninger om høyt lønnsoppgjør
• Stigende renter
• Kompetansemangel
• Nye regler forsterker utfordringer (innleie, heltid med mer)
• Strømprisen

Hva ber vi om:
• Forlengede støttetiltak for de bransjene som er hardest rammet.
• Tenk på næringslivet når nye regler skal innføres


2. Strømpriser

Bedriftene har også fått strømsjokk.

Hva ber vi om:
• Midlertidig støtteordning for bedrifter, spesielt SMB-segmentet etter modell av støtten for husholdninger, borettslag, lag og foreninger og landbruk.


3. Kraftforsyning

Vi trenger et paradigmeskifte der kraftnett bygges ut for å skape rom for det grønne skiftet, ikke etter at det har skjedd.
Regionen produserer mye strøm, men har dårlig overføringsnett. Strøm fra denne regionen skal gi elektrifisering offshore, eksport i overføringskabler og sørge for lys i husene i Oslo. Samtidig mangler overføringskapasitet i regionen og mellom nord og sør i Norge.
Vi må ha denne på plass fort for å ikke miste muligheter i økende tempo. Derfor må strømnettutvalget levere. Vi har levert innspill, og viser også til Evinys innspill for detaljer.

Hva ber vi om:
• Halvering av tiden fra behov til bygging i nettet
• Vurdering av om det er mulig å redusere sikkerhetsmarginene i nettet for å øke kapasiteten
• Raskere saksbehandling i direktorater og departementer – større saksbehandlingskapasitet
• KVU Bergensområdet må komme ut av skuffen
• Strømnettutvalget må levere på kortere ledetid

4. Vindkraft til havs
Det tar for lang tid! Vi ligger vesentlig etter i tildeling av områder og reelle prosjekter. Kan ta helt frem til 2034 før møller er på plass.

Hva ber vi om:
• Lever på tilleggsmelding energimelding og veileder
• Kort ned saksbehandlingstid

5. Transport:
For gjennomgang av de enkelte prosjektene, se presentasjon 

Hva ber vi om:
K5:
- Trenger 298 mill i budsjett 2023
- Reguleringsplan må leveres nå
- Videre planlegging til Voss (for eksempel verdianalyse)

E39 Hordfast:
- Planprogram må leveres, høring er nå levert dep.

Bybanen:
- 80% finansiering

Ringvei øst:
- Ta inn merknaden fra Høyre/Venstre/Krf og Ap fra Stortingsbehandlingen av NTP i prioriteringene i NTP
- Prioritere søndre del før midtre


6. Kultur og skjevfordeling
For detaljene i skjevfordeling, se presentasjonen

Hva ber vi om:
- En mer rettferdig fordeling av kulturmidler

Universitetet i Bergen tok blant annet opp det store kuttet som er skjedd i 2022 – ca 100 mill.

Her kan du se presentasjonen KODE holdt