Alle veier med, men for tregt!

08.02.2022

De store prosjektene i Bergensregionen er med i prioriterte prosjekter som Statens vegvesen la fram i dag. Det er skuffende at Nordhordlandstunnelen utsettes i inntil 2 år, og gledelig at det lages plan for Arna-Fjøsanger.

I statens vegvesens prioriteringsplan for oppstart i inneværende Nasjonal Transportplan finner vi følgende store prosjekt i fylket:
- Sotrasambandet
- K5 med vei og bane Arna - Stanghelle
- E39 Hordfast
- Ferdigstilling E39 Os - Rådal
- E134 Røldal - Seljestad

- Det var forventet at disse store prosjektene skulle komme som en del av vegvesenets handlingsplan. Samtidig er vi svært skuffet over at Nordhordlandstunnelen igjen utsettes. Dette er et typisk trafikkinfartområde der vi daglig har stopp i trafikken og. Her burde det vært oppstart i 2025/26.

- Samtidig er det svært gledelig av vegvesenet endelig starter planlegging av Arna-Fjøsanger, og vi forventer at det medfører oppstart av bygging i sør på ringvei Øst samtidig som det startes arbeid i nord. Det vil gi oss en komplett ringvei som avlaster Bergen sentrum og gir mindre trafikk over Danmarksplass og inn fra Åsane, sier kommunikasjonsdirektør Atle Kvamme i Bergen Næringsråd.

I kartet under er de utvalgte strekningene skissert med ulike farger og tidspunkt for oppstart.

Hvis du vil se alle detaljer finner du dem her