Ventilordning – byrådet annonserer støtteordning

19.01.2022

Bergen er tildelt 27 mill i den såkalte ventilordningen for koronarammet næringsliv. Bergen Næringsråd har krevd at disse pengene må ut til rammede bedrifter så fort som mulig, og at det for fremtiden må gis fullmakt til byrådet, slik at pengene kommer fort ut til de som trenger dem.

Her kan du se vår direktesending om ordningen med byråden i studio

Søknadsfrist er allerede 10. februar, så søk nå her

Vi har også ønsket oss at man annonserte ordningen og åpnet for søknader med forbehold om at bystyret godkjenner ordningen.
- Vi er glade for at byrådet nå har tatt inn over seg disse kravene. Ordningen blir nå annonsert med forbehold, og dermed er det mulig å søke så snart bystyret har vedtatt saken, sier næringspolitisk leder i Bergen Næringsråd, Tom-Christer Nilsen.

- Vi skal sørge for at ordningen kommer kjapt på plass og at pengene kommer raskt til dem som trenger dem. Koronatiltakene før jul og i begynnelsen av januar har satt mange virksomheter i byen vår i en økonomisk skvis, sier byråd for finans, næring og eiendom Per-Arne Hvidsten Larsen.

Den nye kompensasjonsordningen er ikke rettet mot en spesiell del av næringslivet i Bergen. Den er ment for alle virksomheter som har hatt omsetningssvikt eller økte kostnader på grunn av koronatiltak i desember 2021 og januar 2022.

Man kan søke på ordningen fra 1. februar. For mer informasjon, se her

Bergen kommune har fått tildelt 27 millioner kroner fra staten til lokale virksomheter som ble rammet av koronatiltak i desember og januar.
Byrådet har i dag lagt frem en sak om den nye kompensasjonsordningen og ber bystyret om fullmakt til å gjennomføre denne og kommende ordninger. Bystyret skal behandle saken 27. januar. Hvis fullmakten blir gitt, vil kommunen vil deretter åpne opp for søknader fra næringslivet.

- Stortinget har en ytterlige runde med kommunal kompensasjonsordning til behandling i disse dager. Totalt er det snakk om 500 millioner kroner. Hvis kriteriene tillater det, ønsker byrådet å bruke Bergens del av den tildelingen til å utvide rammen for denne tilskuddsordningen, sier Hvidsten Larsen.