Næringsrådet krever strømstøtte for bedriftene

29.01.2022

Strømprisen er en av de største truslene for bedriftene for tiden, viser Bergen Næringsråds ferskeste medlemsundersøkelse. Mange bedrifter, spesielt små og mellomstore bedrifter uten langsiktige kraftavtaler, er i en presset situasjon nå.

Høyere strømpriser kommer på toppen av koronatiltak over lang tid, og stadig flere pålegg og reguleringer som gjør driften dyrere og vanskeligere, og varsel om høyere rentenivå og en stigende kronekurs.

Næringsrådet krever derfor at regjeringen nå ser på strømstøtte også til bedriftene. Det nytter ikke å redde folks strømregninger dersom de mister jobben fordi bedriften ikke klarer sin.

Det er viktig at en slik støtte rettes inn mot de som trenger det mest.

Dette kan løses etter modell av strømstøtten for private. Bergen Næringsråd ser også andre muligheter knyttet til avgifter, men det viktige er at støtten monner.

Våre bedrifter har opplevd de høyeste prisene i Nord-Europa til tider. Noe av dette skyldes manglende overføringskapasitet mellom nord og sør i Norge.

Når denne regionen blir bedt om både å sikre det grønne skiftet, og sørge for elektrifisering av sokkelen og skaffe strøm til utenlandskabler, og samtidig ikke har tilstrekkelig overføringskapasitet, er det en selvfølge at støtten rettes mot de områdene der prisen har vært høyest.

En slik støtteordning må selvsagt etableres i dialog med ESA slik at bedriftene ikke tar på seg risiko etter statsstøtteregelverket.

Bergen næringsråd foreslår:
- Strømstøtte til bedriftene på nivå med private husholdninger
- Støtte rettet mot vår region og andre regioner med tilsvarende prissjokk
- Støtten må treffe små og mellomstore bedrifter som opplever de største utfordringene

Situasjonen skyldes delvis sammentreff av mange naturlige og markedsmessige forhold. Likevel gjør denne krisen det åpenbart at vi både trenger å øke vår kraftproduksjon og styrke vårt overføringsnett. Strømstøtte er kortsiktig hjelp, på lang sikt må vi bedre strømforsyningen.