Menneskerettigheter må frem i lyset

27.01.2022

 

Toppledere fra næringslivet jobber sammen for å ta større menneskerettighetsansvar. Snart kommer det strengere krav fra myndighetene. – Det som tidligere var var forventninger og retningslinjer blir nå lovkrav, sier Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv, Kristel Tonstad. 

Raftostiftelsen og Bergen Næringsråd samlet onsdag 26. januar bedriftsledere under prosjektet FUTURE-PROOF, som er en samarbeidsplattform for næringsliv og menneskerettigheter, med formål om å bidra til at bedrifter følger FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP).

- Nøkkelen til å møte utfordringene vi står ovenfor ligger i samarbeid. Vi må snakke sammen, og tørre å jobbe sammen om utfordringene vi møter. FUTURE-PROOF er en slik arena der dette gjøres mulig, sa Jostein Kobbeltvedt, daglig leder i Raftostiftelsen.

Interessen fra næringslivet er voksende, noe som også skyldes at Stortinget har vedtatt en ny «Åpenhetslov» som trer i kraft 1. juli. Den gjør at mer enn 8 000 norske virksomheter må gjøre aktsomhetsvurderinger på menneskerettigheter i sine verdikjeder.

Bedrifter forplikter seg
Under møtet ble FUTURE-PROOF sin tilslutningsplakat presentert. Den er åpen for alle bedrifter å slutte seg til og har som formål å samle og synliggjøre aktører som ønsker å gå foran i diskusjon og samarbeid om felles utfordringer. Den skal utfordre, inspirere, og bidra til kunnskap- og erfaringsdeling.

Les mer om FUTURE-PROOF og hvordan din bedrift kan slutte seg til plakaten her.

Økt ansvarlighet forventes
Åpenhetsloven ble vedtatt som et resultat av økte forventninger hos myndigheter, sivilsamfunn og forbrukere til at virksomheter opptrer med økt ansvarlighet i sine verdikjeder. Samtidig er tilsvarende lovgivning under utvikling i EU og flere europeiske land.

På møtet delte en rekke eksperter sine erfaringer til bedriftslederne. En av de var Kristel Tonstad, Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv.

- Å følge retningslinjene til OECD og FN handler ikke bare om egen virksomhet, men også om verdi- og leverandørkjeder.

På link fra henholdsvis England og Sveits deltok de internasjonalt anerkjente menneskerettighetsekspertene Francis House, daglig leder for Institute for Human Rights and Business og Ron Popper CEO of Global Business Initiative on Human Rights og tidligere bærekraftssjef for det multinasjonale selskapet ABB. Begge understreket at bedriftenes interessenter er opptatt av temaet.

- Kravene fra investorer, forbrukere, ansatte, forretningspartnere og ikke minst myndigheter nasjonalt og internasjonalt øker i takt med at den globale bærekraftagendaen skal nås, sa Popper.

Malene   Sighaug Bigseth
Malene Sighaug Bigseth
Prosjektkoordinator Future-Proof

chat_bubble_outline +47 992 93 146
Johannes  Magnus
Johannes Magnus
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 902 67 083