Anne Jacobsen vil bli dypt savnet

30.01.2022

Det var med stor sorg og vantro vi mottok meldingen om at Anne Jacobsen er gått bort. Som leder og motor i medieklyngen har hun gjennom mange år vært en nær, viktig og god samarbeidspartner for oss i Bergen Næringsråd.

Anne var positiviteten selv. Hun var alltid engasjert i å løfte og samle i felleskap på vegne medlemmene i Media City Bergen. 

Anne så alle. Hun så mulighetene, medlemmene og menneskene. Hun så verdien av å få til tettere samspill mellom forskning og næringsliv og mellom ulike næringer. Mellom de unge og de erfarne. Hun jobbet for å koble morgendagens arbeidstakere med fremtidens arbeidsliv.

Anne har vært et aktivt medlem i vår ekspertgruppe for internasjonalisering, og ikke minst i vår ekspertgruppe for digitalisering. Hun har alltid hatt et engasjement for å sikre høyteknologisk kompetanse til vår region. Derfor har hun vært drivende for det spennende samarbeidet om å bygge opp en felles satsing for kunstig intelligens. Anne sa selv at senteret er et av de største tverrfaglige initiativene i denne regionen. Og ikke uventet vant MCB det europeiske gullmerket «Excel in Cluster Exellence» i 2020. 

Med dyktighet, optimisme, gjennomføringskraft og smil var Anne sterkt tilstede og levende. Anne var et menneske som delte raust. Hun spredte positiv energi hvor enn hun gikk. Bildet av Anne hvor hun smilende sier ja, selvfølgelig, og velkommen til oss er et levende minne. At hun som hadde så mye kraft og kjærlighet ble revet bort så plutselig og uventet er, la oss være ærlig og bergensk, helt jævlig. Det er et enormt tap for byen vår, for medlemmene i MCB, og ikke minst for alle vi som samarbeidet så godt med henne for å løfte vår region.

Er det noe Anne kunne var det å løfte. Hun løftet alt som skjer i medielandsbyen til politikere, til internasjonale delegasjoner fra fjern og nær og til alle i bransjen. Mange kan levende forestille seg Anne da hun var engasjert og delte av sin kunnskap og positivitet.

Et av mine sterkeste minner er fra da NCE Media fylte 10 år. Anne var både vakker og sterk da hun talte fra scenen i Media City Bergen. Hennes budskap var innovasjonskraften i Bergen. Som Anne så sant sa «det finnes knapt noe sted i verden hvor du kan konsumere medieinnhold uten å være i kontakt med teknologi fra medieklyngen i Bergen». Anne gjorde mye for mange. Mest av alt visste hun hvordan man kunne koble mennesker, miljøer og kompetanse for å skape nye og bærekraftige løsninger i byen vår.

Bildet av Anne som er glad og sterk i kajakken sin med armene høyt hevet vil være med oss videre.

Anne, du gikk bort så altfor tidlig, og du etterlater deg et tomrom i byen vår.
Vi sender våre tanker og dypeste medfølelse. Til dine nærmeste, til din familie, til dine venner og dine kollegaer.

 

Hvil i fred Anne


Marit Warncke
Adm. direktør 
Bergen Næringsråd