Suksessamarbeid mellom NHH og Ressursgruppe Finans

09.12.2021

For tredje året på rad samarbeider Ressursgruppe Finans og NHH om å gi studenter mulighet til å analysere bærekraftstatus i finansbransjen gjennom faget Sustainable Finance.

I år har det vært en rekordstor klasse, og rekordmange finansbedrifter som bidrog – blant annet takket være et nytt samarbeid med Næringsforeningen i Trondheim.

Tredje året på rad
I 2019 kom daværende ressursgruppemedlem fra NHH, Aksel Mjøs, opp med en idé om at finansbransjen i Bergen med enkle grep kunne bidra til at studentene ved faget Sustainable Finance fikk analysere bærekraftstatus på de ulike finansinstitusjonene i Bergensregionen. Det tok ikke lang tid før finansbransjen og ressursgruppe Finans stilte seg bak dette. Siden har det blitt en stor suksess.

- Dette gir studentene mulighet til å jobbe med ekte bedrifter i utdanningen som er en stor fordel, men det gir også studentene mulighet til å bygge nettverk innenfor finansbransjen. Både studentene og bedriftene ser stor nytte av å samarbeide rundt denne oppgaven, mener Jose A. Albuquerque de Sousa, førsteamanuensis ved NHH.

- For studentene er det avgjørende å se at man kan bruke de ulike verktøyene og metodene som de lærer i den virkelige verden. Vi ser at studentene setter stor pris på dette.

Jose A. Albuquerque de Sousa, førsteamanuensis NHH

Stor pågang
Mens det i 2020 var 30 studentgrupper har det i år vært et av de mest populære fagene ved NHH. Dette førte til at det var behov for 48 studentgrupper og derav bedrifter. Ved god hjelp fra Næringsforeningen Trondheim, fikk vi utvidet analysen fra Vestlandet til også å involvere Trondheimsregionen.

- Vi er svært glade for at vi fikk med oss Næringsforeningen i Trondheim til å kunne gi alle de 48 studentgruppene en bedrift i å forholde seg til. Det styrker et slikt tilbud, og gir oss også en enda bedre bransjeanalyse av hvordan finansbransjen jobber med bærekraft, sier Erik Throndsen, ressursgruppeleder Finans i Bergen Næringsråd.

Veien videre
Studentene har brukt 8 uker på å analysere de ulike finansbedriftene, både ved å gjennomføre digitale intervju og å gjennomføre research på internett. Her har de brukt ulike verktøy og metoder som de har lært i faget, slik at de har fått satt teorien ut i praktisk.

Nå har alle de 48 gruppene levert inn sine rapporter. Samtlige konfidensielle. Bedriftene vil også motta en rapport som gir et «utenfra-inn» perspektiv på hvordan de jobber med bærekraft i sin bedrift. Dette har vært svært nyttig for bedriftene, og mange av virksomhetene bruker rapportene til å sammenligne seg år for år. I tillegg har enkelte studenter blitt rekruttert til fast jobb etter endt studie, blant annet som følge av kontakten som ble opparbeidet gjennom oppgaveskrivingen.

- Det har vært en stor glede å ta i mot studentgrupper fra NHH Sustainable Finance. Studentene stiller med bred og god kunnskap om faget, det gjør meg beroliget for fremtiden i finansbyen Bergen. Rapportene de leverer er konkret, innholdsrik og gir oss et verdifullt skråblikk på eget arbeid fra akademia.

Åsne Ådland-Dale, Bærekraftsjef i Sparebanken Vest

Møte på nyåret
Nå skal NHH sammenstille alle rapportene til en felles bransjerapport. Denne gir et innblikk i hvor god bransjen er på ulike bærekraftspørsmål. Rapporten vil bli presentert i et fellesmøte mellom Ressursgruppe Finans og NHH på nyåret. Mer informasjon kommer på våre sider.