Lønnsstøtteordning - for lite for sent

17.12.2021

I kveld presenterte regjeringen det etterlengtete forslaget til lønnsstøtteordning. Ordningen har som målsetning å forhindre permitteringer.

Forslagets hovedtrekk er:
Inntil 30.000 i månedlig støtte per stilling i desember - januar til bedrifter som:
- har opplevd minst 20% omsetningssvikt målt mot 2019
- som ikke gjennomfører noen permitteringer i sin virksomhet

Ordningen graderes slik at ved omsetningsfall på 20% får en 3.000 økende lineært til 30.000 ved 100% omsetningsfall. Med andre ord er 30.000 kun mulig å oppnå dersom omsetningen er 0.

Alle stillinger i virksomheten får tilskudd. Det betyr at dersom en bare hadde tenkt å permittere enkelte ansatte, vil ordningen kunne treffe godt.

Bergen Næringsråd er glad for at ordningen nå er kjent, men mener ordningen bommer på vesentlige punkt.

For det første er beløpet fortsatt så lavt at det vil være mer lønnsomt å permittere for mange.

Vi reagerer på at ordningen gjør at staten kanskje vil spare penger.
Beløpene er slik at mest sannsynlig vil utbetalingene være lik, eller lavere enn det staten ellers måtte ut med i form av dagpenger og tapt arbeidsgiveravgift i bedrifter der det er aktuelt med omfattende permitteringer. Med andre ord er ordningen i disse tilfellene ikke en høyere kostnad for staten, den er bare i beste fall en annen bruk av statens penger. Mest sannsynlig sparer staten penger på denne ordningen i forhold til om ansatte hadde blitt permittert.

Vi er, som bla flere stortingsrepresentanter, undrende til at ordninger som er klare, ikke kan vedtas før Stortinget tar juleferie. Slik kunne bedriftene fått trygghet for hva ordningen faktisk vil inneholde. Erfaringer tilsier at prosessen i Stortinget medfører endringer. Tidlig juleferie er ikke viktigere en arbeidsplasser!

Forbudet mot andre permitteringer virker ulogisk. Det må være tillatt å tilpasse virksomheten til aktivitet. Det er vanskelig å tenke seg at bedriftene skal betale egenandelen i ordningen når der ikke er inntekter fra kunder eller arbeid til de ansatte.

Samtidig er det underlig at store bedrifter skal straffes. Avgrensing av maksbeløp betyr mest sannsynlig at risikoen for permittering blir større bare fordi bedriften er større. Dette vil oppleves som urettferdig og usaklig.

Bergen Næringsråd er glad for at ordningen nå kommer, men tvilende til at den vil bli brukt i omfattende grad. Summen, betingelsene om avkortning og om at en ikke kan permittere andre, gjør det vanskelig å benytte ordningen. For de virksomheter som bare hadde planlagt permittering for en mindre del av sine ansatte, kan den treffe godt. Dette betyr imidlertid at ordningen treffer best for de som har minst omsetningsfall.

Vi frykter betingelsen om ingen permitteringer kan gjøre det mer attraktivt å si opp ansatte for å kunne få lønnsstøtte for de resterende ansatte.

Bergen Næringsråd mener også at disse ordningene burde vært på plass og klare samtidig med at innstrammingene og restriksjonene ble annonsert, slik at ansatte og bedrifter fikk trygghet.

Dessverre ser vi allerede at en del større arbeidsgivere mener denne ordningen ikke treffer, og vil gå videre med permitteringer. Ordningen ser allerede ut til å ha feilet for flere.

På vegne av alle våre bedriftsmedlemmer som nå er tvunget til å holde helt eller delvis stengt og alle ansatte som nå går en usikker og vanskelig jul i møte: Dette er simpelthen ikke godt nok!

Som statsministeren selv mange ganger sa i opposisjon; for lite for sent!