Gode muligheter for lokalt næringsliv

10.12.2021

Den 10. januar 2022 skal Avinor igjen gjennom en stor anbudskonkurranse. Den samlede verdien av kontraktene er estimert til 8 milliarder kroner over en femårsperiode fra 2023. Kontrakten dekker servering, kiosk og butikker på de fire største lufthavnene i Norge.

For Flesland utlyses arealer til en verdi av rundt 1,7 milliarder kroner. Denne omfatter blant annet ti serveringsarealer, seks butikkarealer og fire kioskarealer. Bergen Lufthavn, Flesland er hovedflyplass for Region Vestland med 600 000 innbyggere og mange kommer langveisfra.

Håper på stor lokal interesse
Avinor ønsker å styrke «stedsfølelsen» på Flesland ytterligere, og vil at passasjerene skal føle at de er i Bergen når de ankommer flyplassen. Avinor ser derfor etter partnere som kan representere Bergen og Vestlandet. - Vi håper på stor interesse fra lokale aktører til denne konkurransen, sier Aina Tysse, Director of Business Development i Avinor på Flesland. 

For å gjøre det enklere for små og lokale aktører å konkurrere har Avinor valgt å legge ut kontraktene enkeltvis. I tillegg fjernes den faste husleien i de nye kontraktene, og terskelen for å etablere seg på flyplassen blir dermed lavere. Kontraktene vil fra nå av i hovedsak basere seg på aktørenes omsetning.

- Oslo lufthavn og Bergen lufthavn er per kvadratmeter de mest inntektsbringende markedsplassene i Norge å drive butikk. Dette kommer av den enorme gjennomstrømningen av passasjerer. Dessuten har alle lokalene førsteklasses beliggenhet og en bra eksponering mot en generelt kjøpesterk kundegruppe, fortsetter hun.

Største utlysning i 2022
Omsetningen for kiosker på Bergen Lufthavn Flesland var i 2019 på 111 millioner kroner. For serveringsstedene var tilsvarende tall 138 millioner kroner.

- Dette er en av de mest spennende kontraktsutlysningene i norsk retail for 2022. Utlysningen er også den største siden Duty-Free-konkurransen som ble utlyst i januar 2021, forteller Tysse.

Det er en anbudsrunde som er viktig for Avinor som følge av kontraktsverdien, men også regionalt fordi det bidrar til verdiskapning og sysselsetting på og rundt lufthavnene.

- Vi har lykkes godt med det meste av konsepter i de snart fem årene vi har driftet den nye terminalen i Bergen og har fått mange gode tilbakemeldinger. Nå gleder vi oss til å få fornyet alle kontraktene og tror at endringene som kommer vil bli spennende for regionen å oppleve, avslutter Aina Tysse.