Centre for Sustainable Subsurface Resources får 80 millioner

10.12.2021

Centre for Sustainable Subsurface Resources får 80 millioner over åtte år gjennom Petrosenterordningen. NORCE og Universitetet i Bergen er sentrale initiativtakere sammen med internasjonale partnere og partnere fra næringslivet.

Senteret vil blant annet utvikle metodikk som inkluderer datadrevne modeller og simulering for bruk i styringsverktøy og arbeidsprosesser. Metodikken skal også utvikles med tanke på bruk av reservoarer til hydrogen og CO2 lagring.

Vi gratulerer med tildelingen, som også styrker Bergens FoU-miljøs stilling som ledende innenfor feltet, i tillegg til å understreke Bergens posisjon som havbyen.