Reiselivet i Bergen kommune får 27 millioner i ny koronastøtte

26.11.2021

Bergen kommune lyser nå ut 27 millioner kroner i støtte til reiselivsvirksomheter rammet av koronatiltak. Til nå har over 660 virksomheter i Bergen mottatt 201,1 millioner kroner i støtte.

Byrådet har vedtatt en femte runde med kompensasjonsordninger for næringslivet i Bergen. Denne ordningen er spesielt rettet mot reiselivet, hvor 27 millioner kroner nå blir fordelt gjennom en søkbar ordning.

Fristen for å søke er 1. desember 2021.  Søk her

Målgruppen for denne ordningen er spisset mot enkelte næringskoder:

  • Drosjebiltransport

  • Turbiltransport

  • Overnattingsvirksomhet

  • Serveringsvirksomhet

  • Reisebyråer og arrangører

Departementet har rettet tildelingen mot kommuner som har reiseliv med turisme fra land utenfor EØS-området og har mest flytrafikk mot utlandet. Formålet med tilskuddet er at det skal opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter som er avhengige av denne turismen og som fremdeles er rammet av koronapandemien.

Søk via linken under
Bergen kommune - Kommunal kompensasjonsordning for reiselivsvirksomheter