Claire O'Neill (t.h), Erna Solberg og Marte Mjøs Persen på scenen på Bergen Næringsråds Årskonferanse fredag 19. november. Til venstre moderator Erik Bergesen.
Claire O'Neill (t.h), Erna Solberg og Marte Mjøs Persen på scenen på Bergen Næringsråds Årskonferanse fredag 19. november. Til venstre moderator Erik Bergesen.

Claire O´Neill: - It was my fault 30.000 people had to go to Glasgow

22.11.2021

Claire O'Neill er tidligere klima og energiminister i Stortbritannia og den som hadde ansvaret for å forberede klimatoppmøtet COP26 før hun gikk av. Fredag holdt hun innlegg på Bergen Næringsråds Årskonferanse.

Er du fornøyd med med resultatet av COP26?

- Ja, innenfor de rammene man jobber på COP, så er jeg egentlig det, sier hun, men legger til: - Til tross for det vil jeg peke på at 70% av utslippene kommer fra næringslivet, og forventningene om at næringslivet skal være en del av løsningen er store. Likevel er ikke næringslivet inkludert i prosessene rundt COP26, og det mener jeg er en svakhet. Det samme er tilfelle med lokale og regionale myndigheter. Det er hos dem utslippene skjer, det er de som må tåle konsekvensene, men de er i liten grad involvert.

Hun får støtte fra resten av et panel bestående av tidligere statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Marte Mjøs Persen når hun peker på at vi også må fokusere på de mulighetene det grønne skiftet gir for nye løsninger, nye bedrifter og mye arbeidsplasser.

O'Neill understreker i debatten at vi aldri må glemme mennesket i disse store diskusjonen. - Vi må lykkes med å skape arbeidsplasser og verdiskaping i det grønne skiftet.

Erna Solberg viser til at løsninger i havet og knyttet til havet har potensial for å bidra med store deler av løsningen på klimautfordringen. Havpanelet som hun var med å starte, og som nåværende statsminister nå sitter i er en viktig premissgiver i dette arbeidet.

O'Neill legger også vekt på at CCS (Karbonfangst og lagring) vil være en vesentlig del av løsningen for å oppnå klimamålene.

Den tidligere energiminsteren er enig med Greta Thunberg at det er mye blahblah på møter som COP26, men mener likevel det er en suksess at så forskjellige nasjoner med så forskjellige politiske systemer og interesser faktisk klarer å komme frem til et resultat.

- Det er stor enighet om målene i klimapolitikken, men utfordringen er å faktisk gjennomføre, avslutter O'Neill.