Daglig leder Steinar Wasmuth i Bioretur med prisutdelerne Nils Magne Fjæreide (th) fra Fana Sparebank, ordfører Rune Bakervik og Marit Warncke i Bergen Næringsråd. Foto: Eivind Senneset
Daglig leder Steinar Wasmuth i Bioretur med prisutdelerne Nils Magne Fjæreide (th) fra Fana Sparebank, ordfører Rune Bakervik og Marit Warncke i Bergen Næringsråd. Foto: Eivind Senneset

Bioretur tildelt Bærekraftsprisen 2021

18.11.2021

Under klimakonferansen COP26 i Glasgow innledet Sir David Attenborough sin tale med å si følgende: «En ny, industriell revolusjon, drevet av millioner av bærekraftige innovasjoner, er essensielt. Og det er allerede i gang». Bioretur er nettopp en slik innovativ bedrift fremtiden trenger, og som har skapt nye forretningsmuligheter gjennom bærekraftig innovasjon.

Bærekraftsprisen ble opprettet i 2018. Formålet med prisen er å øke bevissthet rundt bærekraft og FNs 17 bærekraftsmål. Fana Sparebank og Bergen Næringsråd ønsker å løfte virksomheter og bedrifter som ser de globale utfordringene som en mulighet. Sammen skal vi med dette inspirere flere til å se bærekraft som et konkurransefortrinn - både nå og i fremtiden.

For vinneren av Bærekraftsprisen 2021 står FNs bærekraftsmål sentralt i bedriftens forretningsmodell. De har et sterkt fokus på trippel bunnlinje, det vil si mennesker, miljø og økonomisk bærekraft. Bioreturs forretningsidé bygger på snu et miljøproblem om til en ressurs. De tilbyr løsning for en av våre viktige næringers miljøproblemer, og bidrar til bevissthet rundt sirkulær økonomi og organisk avfall.

De er et godt eksempel på hvordan sirkulær økonomi fungerer i praksis, hvor et avfallsproblem omgjøres til en ressurs i det internasjonale markedet.

Selskapet ble etablert i 2014 som en returordning for bioavfall fra hester. Gründeren av denne bedriften drev gård og ridesenter på Bontveit, og opplevde deponering av bioavfall som et stort problem. Etter hvert utviklet grunderen dette til en returordning for lakseoppdrettsnæringen. Nå leverer den lille lokalbedriften i Bergen tjenester til de aller største oppdrettsselskapene i verden, og er med på å redusere det betydelige slamproblemet innenfor oppdrettsnæringen.

Bioretur leverer og drifter teknologi hvor anlegget tørker og renser slam i et helautomatisk og driftssikkert system. Anlegget er kompakt og blir utplassert på oppdrettsanleggene, hvor slammet tørkes til 90% tørrstoff. Dette reduserer transportbehovet med 85%.. Tørrstoffet blir igjen solgt internasjonalt og brukt som råstoff til gjødsel og jordforbedringsprodukter. Selskapet har gått fra 3,5 millioner i omsetning i 2018 til vel 19 millioner i 2020 og har inngått langsiktig avtale med selskapet Terramarine AS som bruker pulveret til landbruket i Sør-Øst Asia.

Takket være denne avtalen kan de nå håndtere all fiskeslam norsk oppdrett produserer de neste tiårene.

Les mer om prisvinneren på deres nettside


Kontakt:

Steinar Wasmuth
Tlf: 906 96 000
E-post: steinar@bioretur.no

 

----------------------------------

Den nominerte skal
• Være en bedrift.
• Ha gjennomført ett eller flere initiativ for en bærekraftig utvikling.
• Være en inspirasjon for andre og skape verdi.
• Ha nedfelt bærekraft i sine strategier og handlingsplaner, og ha levert målbare resultater for dette arbeidet.

Juryens sammensetning er:

• Styreleder i Fana Sparebank, Nils Magne Fjereide
• Administrerende direktør i Bergen Næringsråd, Marit Warncke
• Administrerende direktør i Skift Norge, Bjørn Haugland
• Førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole, Sveinung Jørgensen
• Førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole, Lars Jacob Tynes Pedersen
• Student, Leder for NHHS Green Team, Silje Bue

Tidligere vinnere er:

2018: Sir David Attenborough (ærespris)
2018: Grieg gruppen
2019: GC Rieber Eiendom
2020: Framo