Bergen trenger strøm – og da trenger vi nett!

24.11.2021

Dette var hovedbudskapet fra Bergen Næringsråd og Ressursgruppe Energi i høringsmøtet med Strømnettutvalget, også kjent som Nakstad-utvalget.

Utvalget er nedsatt for å se på hvordan en kan korte ned ledetiden fra plan til bygging for kraftoverføringsnettet. Kapasiteten i nettet er den viktigste barrieren for nye etableringer innen grønn og fornybar industri i vår region. Derfor er dette høyt på agendaen for Bergen Næringsråd og våre medlemsbedrifter.

Etter sommeren har en måttet avvise muligheter for 2400 fremtidige arbeidsplasser i regionen fordi en ikke har kapasitet i nettet de nærmeste årene.
Samtidig er det mangel på kapasitet og fremdrift. Utbyggere må vente urimelig lenge på saksbehandlingskapasitet hos NVE, og Konseptvalgutredning for nettet i bergensregionen ligge fortsatt på i departementet 10 måneder etter at høringen var ferdig.

Tom-Christer Nilsen representerte Bergen Næringsråd i høringen og pekte, sammen med BKK og Vestland Fylke på flere muligheter for å korte ned saksbehandlings- og byggetiden:
- Bedre saksbehandlerkapasitet
- Parallell, ikke sekvensiell saksbehandling
- Mulighet for regionale nettselskap til å bygge hovednett
- Velge løsninger med minst konflikt, ikke minst kostnad

Samtidig var det viktig å understreke at investeringer i ny industri kommer ikke automatisk et annet sted i landet selv om de ikke skjer her. Når grønn industri skal erstatte fossil, må overgangen skje der fossil reduserer, fordi det er der kompetansen finnes. Skal en bygge på skuldrene av nåværende industri, må det bygges der skuldrene er.