Ordfører Rune Bakervik, finansdirektør i Fana Sparebank Kim F. Lindgjærde og adm. direktør i Bergen Næringsråd med daglig leder i Bærekraftige liv på Landås Karoline Oppedal (nr to fra venstre)
Ordfører Rune Bakervik, finansdirektør i Fana Sparebank Kim F. Lindgjærde og adm. direktør i Bergen Næringsråd med daglig leder i Bærekraftige liv på Landås Karoline Oppedal (nr to fra venstre)

Folkets pris 2021 til Bærekraftige liv på Landås

20.11.2021

Vinneren av Folkets pris for FNs bærekraftsmål bidrar til et inkluderende lokalsamfunn og kunnskapsdeling om hvordan vi kan ta vare på ressursene våre på en god måte.

Prisen deles ut til en person eller en frivillig organisasjon som jobber mot ett eller flere av FNs bærekraftsmål på en inspirerende og engasjerende måte. Prisvinneren får 100 000,- kr i gave fra Fana Sparebank. 

Lokalt, frivillig engasjement er blant de viktigste bærebjelkene i samfunnet vårt. Bærekraftige liv på Landås startet i 2008 med en drøm om å gjøre nabolaget bedre, gøyere og grønnere. Fokus var “fra protest til fest" og at handling fører til holdning. Med en “just do it” innstilling startet man å lage arrangementer som man selv hadde lyst til å være en del av!

Av arrangementer og tiltak har organisasjonen laget nabolagskafé med mulighet for å reparere ødelagte ting mens man nyter en kopp kaffe. De dyrker sin egen matskog og lar barna i nabolaget få utforske urbane hønsehus og birøkt. De jobber aktivt for flere av bærekraftsmålene, og er med på å skape en genuin interesse i sitt nabolag for å leve på en mer bærekraftig måte. Det er lett å tenke at noen må gjøre noe med de globale klimautfordringene vi får overfor. Årets vinner av Folkets pris tenker at “de er noen”.

Vi gratulerer Bærekraftige liv på Landås med Folkets pris for FNs Bærekraftsmål for 2021!