Tallak Rundholt med administrasjonskontakt for ressursgruppe Kultur og kreativ næring, Ole Reinert Berg-Olsen fra Bergen Næringsråd.
Tallak Rundholt med administrasjonskontakt for ressursgruppe Kultur og kreativ næring, Ole Reinert Berg-Olsen fra Bergen Næringsråd.

Tallak Rundholt ny leder for ressursgruppe Kultur og Kreativ næring

07.10.2021

Tallak Rundholt overtar som leder av ressursgruppe Kultur og kreativ næring i Bergen Næringsråd etter Ivar Vogt. - Jeg gleder meg til å få utløp for engasjementet mitt for Bergen igjen, sier Rundholt.

Vi har tatt en prat med den nye ressursgruppelederen om hans tanker rundt bransjen og hva ressursgruppen skal jobbe med fremover:

Hvordan ser du på byen og regionen i forhold til hvordan kreativ næring står pr i dag? Hva er bra og hva kan bli bedre?

- Bergen er uten tvil Norges kulturhovedstad. Det er først og fremst en verdi i seg selv, men det er også et konkurransefortrinn i kampen om de kloke hodene, og et godt utgangspunkt for vekst i mange spennende næringer. Det er kanskje en underlig ting å si, men jeg mener mange bergensere trenger større selvtillit rundt verdien av det de kulturelle og kreative næringene i Bergen leverer. 

Hva blir de viktigste næringspolitiske sakene for kreativ næring i forhold til ny regjering?

- Både den nye regjeringen og det nye flertallet i Stortinget har signalisert høye ambisjoner for kulturnæringene generelt og for Bergen som kulturby spesielt. Jeg tror det viktigste for Bergen blir å holde politikerne i ørene og sørge for at de ikke glemmer hva de har lovet, ikke bare knyttet til finansiering av kultursektoren, men også ambisjonene for næringslivet. 

Hvilke forventninger stiller du til politikerne lokalt, regionalt og nasjonalt?

- Jeg både tror og forventer at pandemien har gitt de fleste politikere en større bevissthet rundt hvor viktig kultur og kreative næringer er for samfunnet, ikke bare som underholdning, men også som levebrødet til veldig mange mennesker. Jeg tror det siste halvannet året har bidratt til at politikere fra alle partier tar kulturen og de kreative næringene mer på alvor. 

Hvorfor er kreativ næring viktig for Bergen?

- Det er ikke lenge siden Bergen Næringsråds egen rapport viste at de økonomiske ringvirkningene fra kultur og kreativ næring er betydelige. Og det er i tillegg til at kulturen er en vesentlig årsak til at flinke folk kommer hit og blir boende her i utgangspunktet. Uten de kreative næringene hadde vi jo ikke hatt et Bergen, vi hadde bare vært et mellomlager for tørrfisk. 

 
Hvilke toppsaker skal ressursgruppen jobbe med?

- Du skal aldri kaste bort en god krise, heter det seg. Jeg tror det viktigste blir å sørge for at ringvirkningene av koronapandemien og den nye bevisstheten rundt viktigheten av kultur og kreativ næring brukes til nyskaping, nødvendig omstilling og ny vekst. Det skjer ikke av seg selv, men kommer til å handle om alt fra skjevfordeling av kulturmidler til vilkårene for næringsdrivende.

- Om jeg skal tillate meg å mene noe som kanskje ikke alle vil være enig i, vil jeg trekke frem en gammel kjepphest: Vi må ikke undervurdere hvor avhengige og nært knyttet Bergen er til resten av Europa. Det gjelder i høyeste grad også kultur og kreativ næring, og det må en ny regjering ikke rokke ved. 

 

Om Tallak

37 år, opprinnelig fra Tvedestrand, har bodd i Bergen siden 2005. Gift, ingen barn, bor på Nymark. Mastergrad i historie, bachelor i administrasjon- og organisasjonsvitenskap. Har jobbet med politikk i ulike roller i ti år, senest i fire år som politisk rådgiver for byråd for klima, kultur og næring i Bergen. Begynte som daglig leder i Norsk nettverk for dataspillbedrifter (Noneda) vinteren 2020.