Erik Solheim kommer til Årskonferansen for å snakke om øst-vest problematikken.
Erik Solheim kommer til Årskonferansen for å snakke om øst-vest problematikken.

Kina leder an

21.10.2021

Erik Solheim er overbevist om at det er Asias århundre og ser store muligheter for norsk næringsliv. Når han kommer til Årskonferansen 19. november blir forholdet mellom øst og vest tema.

- Vi er i en tid der verdens tyngdepunkt dramatisk flytter seg mot Asia. Kina er i ferd med å bli verdens suverent største økonomi. Allerede nå handler Kina mer med alle andre land i Asia enn USA gjør. Det samme gjelder Afrika, med unntak av Mauritania. Selv mange land i Europa handler nå mer med Kina enn USA. Så vi kan ikke ha noen illusjoner om at Kina ikke vil være en helt dominerende faktor i verden i det 21. århundre, mener Solheim, som til daglig leder World Resources Institute.

Meld deg på Årskonferansen her

Solheim mener det er en god nyhet at denne omstillingen har funnet sted på fredelig vis og peker på at landet ikke har deltatt i noen krig siden 1979, i motsetning til den vestlige verden, som har deltatt i ganske mange. Han mener også at det er et tankekors at Kina for kort tid siden var et ekstremt forurenset land som nå er verdens største vindkraft-, solkraft- og hydrogenkraftnasjon. I tillegg befinner 99% av verdens elektriske busser seg i Kina, så vel som halvparten av alle elektriske biler som selges globalt, i følge Solheim.

- Glem det gamle forurensingsbildet vi har hatt av Kina. Det er på tide å se en moderne, grønn nasjon som er konkurransedyktig på de fleste områder. De er også blant landene med best miljøpraksis, se bare på arbeidet de gjør med å stanse forørkningen i indre Mongolia og rensingen av elvene i Sør-Kina, forteller Solheim.

- I Kina er det nå en enorm mulighet for norsk næringsliv. Partnerskap og investering med Kina vil gi arbeidsplasser og økonomisk fremgang. Vi vinner i alle ledd her, det er bra både for økologien og økonomien å bli med Kina i det grønne skiftet.