SPENNENDE: Geir Lasse Taranger, forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet, er én av fire vestlendinger i regjeringens nyoppnevnte havbruksutvalg. Foto: Havforskningsinstituttet.
SPENNENDE: Geir Lasse Taranger, forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet, er én av fire vestlendinger i regjeringens nyoppnevnte havbruksutvalg. Foto: Havforskningsinstituttet.

Havbruksutvalg med vestavind

11.10.2021

Regjeringen har oppnevnt et nytt utvalg som skal gå gjennom tillatelsessystemet i havbruksnæringen. Bergen og Vestland er godt representert.

Linda Nøstbakken skal lede utvalget. Hun er forskningsdirektør ved Statistisk Sentralbyrå og professor II ved NHH i Bergen. Geir Lasse Taranger, forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet, ble også med i utvalget.

En rekke statlige råd og utvalg med marine mandat har den senere tid blitt nedsatt uten at havregionen Bergen har vært representert. Bergen Næringsråd har gjort den politiske ledelsen i Nærings- og fiskeridepartementet oppmerksom på dette. Det nye havbruksutvalget var en god anledning til å rette opp dette.

- Vi har etterlyst sterkere representasjon fra vest i statlige råd og utvalg som berører marine næringer. I det perspektivet er det gledelig å se sammensetningen av utvalget, sier Krister Hoaas, leder i Ressursgruppe Marin i Bergen Næringsråd.

- Vestland er landets største havbruksfylke og mye av verdiene i næringen skapes her. Her har vi også det hele økosystemet med de fremste miljøene innen forskning, forvaltning, innovasjon, leverandør og tjenesteleverandører.

Hoaas er imidlertid kritisk til svak representasjon fra næringsaktørene.
- Kunnskapsbasert forvaltning må jo i aller høyeste grad også inkludere næringsaktørene. Det er de som sitter tettest på og ser hva som fungerer og hva som er de største utfordringene, sier han.

– Dette er et spennende arbeid som blir viktig for å løse de store utfordringene med fiskevelferd og fiskehelse, samt miljøutfordringene og andre utfordringer som næringen har, og som er et hinder for videre vekst, sier forskningsdirektør Geir Lasse Taranger i en pressemelding fra Havforskningsinstituttet.

Havbruksutvalget består av disse ti medlemmene:

Linda Nøstbakken, forskningsdirektør, Oslo, leder av utvalget
Katinka Holtsmark, førsteamanuensis, Oslo
Kristine Landmark, styrearbeider, Ålesund
Geir Lasse Taranger, forskningsdirektør, Bergen
Hans V. Bjelland, forskningsdirektør, Trondheim
Ola Mestad, Professor, Oslo
Irene Vanja Dahl, professor, Tromsø
Eva Kristoffersen, daglig leder, Straumsjøen
Henrik Hareide, COO kunnskapstjenester, Bergen
Elisabeth Aune, seniorrådgiver, Florø

Bergen Næringsråd gratulerer og ønsker lykke til med det viktige arbeidet!