Tom-Christer Nilsen er vel på plass i næringsrådets lokaler.
Tom-Christer Nilsen er vel på plass i næringsrådets lokaler.

Fra Storting til Næringsråd

01.10.2021

Tidligere stortingspolitiker og fylkesordfører Tom-Christer Nilsen er ansatt som næringspolitisk rådgiver i Bergen Næringsråd. 

- Jeg har hatt ett år på å forberede meg på at mitt liv som heltidspolitiker er over, og er av typen som alltid ser fremover. Derfor gleder jeg meg nå til å ta fatt på nye utfordringer, og denne jobben føles veldig riktig, sier Nilsen. 

- Vi er svært glade for å ha fått en så erfaren og kunnskapsrik kraft som det Tom-Christer er, med på laget. Tom-Christer kjenner også våre viktigste saker godt fra før, og kan virkelig bidra til å styrke vårt næringspolitiske arbeid, sier Marit Warncke, adm. direktør i Bergen Næringsråd.

En sterk stemme for næringslivet
- Jeg har samarbeidet med, og betraktet Bergen Næringsråd utenfra i mange år, og mener denne foreningen er den sterkeste og viktigste stemmen for næringslivet og den generelle samfunnsdebatten i Bergensregionen, sier Nilsen. - Ett av de beste og stolteste øyeblikkene jeg hadde som politiker var faktisk sammen med Bergen Næringsråd. Vi satt i startstyret som ville bygge VilVite. Der føler jeg vi gjorde noe viktig sammen. Både for byen, regionen og for barn og unge i hele regionen, mener Tom-Christer.

Kunnskap og politisk erfaring
Nilsen er utdannet siviløkonom fra NHH og har jobbet nesten hele sitt yrkesaktive liv i offentlig sektor. Først i kommunen, så i Avinor. Fra 2003 var han fylkesvaraordfører for Hordaland, før han i 2011-2015 ble fylkesordfører. Så gikk turen over fjellet som stortingsrepresentant for Hordaland og statssekretær i samferdselsdepartementet og ved Statsministerens kontor. Han har de siste årene sittet i næringskomiteen på stortinget, med spesielt ansvar for maritim og marin politikk for Høyre.  
- Jeg har vært i politikken i 18 år, og tar med meg inn i næringsrådet mye uformell kompetanse og erfaring om hvordan beslutninger tas i storting og regjering. Det at jeg blant annet har jobbet i samferdselsdepartementet og med næringspolitikk der, gjør at jeg vet hvordan vi skal påvirke de politiske systemene. Og hva disse systemene synes er viktig, påpeker han. - Som politiker har jeg alltid lagt vekt på å kunne det jeg skulle snakke om. At jeg har brukt kunnskap som basis for mine meninger, og ikke hentet kunnskap som bekrefter meningene, har vel vært mitt kjennetegn i politikken.

Hjerte for samferdsel og K5
Tom-Christer Nilsen blir ansatt i Bergen Næringsråd i en 50% stilling som næringspolitisk rådgiver, og en 50% stilling som daglig leder i K5 Alliansen, foreningen som jobber for å få på plass vei og bane mellom Bergen og Voss så fort som mulig. Nilsen var som statssekretær i samferdselsdepartementet med på å lose jernbanereformen i havn, og hadde  koordineringsansvar i forhandlingene om Nasjonal Transportplan for fire år siden.

- Jeg kan ikke legge skjul på at jeg har et stort hjerte for samferdsel. Akkurat nå tenker jeg at infrastruktur er veldig spennende, men også utrolig viktig for regionen. Om K5 mener Tom-Christer det er tre viktige ting som vil ha hans fokus i jobben som daglig leder. - Det første er at alle har rett på å ferdes trygt. Det andre er en utvidelse av regionen også østover, innover i landet. jeg mener det er viktig at vi ikke bare har en vekstsone langs kysten. Så er det de mulighetene dette sammen skaper. Å binde sammen kompetanse og kapasitet er uhyre viktig, avslutter Tom-Christer Nilsen.