En britisk revolusjon

21.10.2021

På Årskonferansen 19. november får du møte en av Storbritannias mest markante, ambisiøse, kontroversielle og frittalende politikere. Claire Perry O'Neill er rangert som en av Bloombergs globale "Green 30 for 2020", og er nå administrerende direktør for klima og energi og naturlige klimaløsninger i World Business Council for Sustainable Development. 

I 2019 fremmet hun den banebrytende lovgivningen som forpliktet Storbritannia til å være en netto nullutslippsøkonomi innen 2050, og hun formulerte også Storbritannias vellykkede ønske om å være vertskap for FNs klimakonferanse 2020, kjent som COP26. Hun fungerte som president for COP26 til hun forlot politikken i 2021. Hun kommer direkte til Årskonferansen fra COP26 i Glasgow.

Meld deg på Årskonferansen her

O'Neill har vært i britisk politikk siden 2007 og har hatt flere ministerposter før hun ble klimaminister under Boris Johnson. At hun er en ambisiøs politiker på vegne av klimaet er ikke en underdrivelse. Hun var den som utformet og implementerte Storbritannias strategi for ren vekst, dannet "Green Finance Taskforce", lanserte den globale "Powering Past Coal Alliance" for å avslutte kulldrevet elektrisitetsproduksjon og forhandlet frem Storbritannias "Offshore Wind Sector Deal". En avtale som reduserte kostnadene vesentlig for denne viktige fornybare energikilden.

Fornybar energi skal erstatte fossil innen 2030 
O'Neill satte som mål at fornybar energi skulle erstatte den fossile innen 2030, hvorav havvind skal utgjøre 30% av landets energiproduksjon.

Gjennom tiltakspakken «Offshore Wind Sector Deal» er regjeringens ambisjon å gjøre Storbritannia globalt ledende innen fornybar energiproduksjon ved å investere potensielt mer enn noe annet land i verden, som en del av landets strategi for moderne industri. £250 millioner gikk inn i «Offshore Wind Growth Partnership» for å utvikle næringskjeden, hvor global eksport ble beregnet til å øke med en femgang til £2.6 milliarder innen 2030.

Revolusjon innen havvind
Pakken innebærer at landets energiproduksjon vil bestå av 70% fornybar energi, noe som er historisk. Samtidig vil man satse £40 milliarder på infrastruktur.

De britiske fornybarselskapene har stilt seg bak avtalen og markerer med dette en revolusjon innen havvind, som bare for 20 år siden var i den spede start. En forutser også at antallet arbeidsplasser vil tredobles, til 27.000 innen 2030.

Gled deg til å høre O’Neill under Årskonferansen alene og i samtale med norske politikere.

Følg Claire på twitter: @ClaireClimate