Brødrene Aa vinner av Villsauen 2020

05.10.2021

Brødrene Aa mottok i dag Vestlands internasjonaliseringspris Villsauen for 2020. Hjørnestensbedriften i Hyen i Gloppen kommune er ledende i utvikling av lettvekt, lavutslipp og utslippsfrie hurtigbåter.

Med sine 180 ansatte fra 12 ulike nasjoner og en omsetning på 403 millioner kroner er bedriften en hjørnestein i lokalsamfunnet. Til tross for at selskapet ligger i den lille bygden Hyen med bare 600 innbyggere, har de ledende industrikompetanse og representerer en lang og stolt verftstradisjon i Vestland.

Juryen er imponert over at Verftet i Hyen kontinuerlig har brukt betydelige ressurser på utvikling og innovasjon, noe som har gjort dem ledende i sitt segment globalt.

De siste årene har selskapet fått internasjonal oppmerksomhet for skipene «Vision of the Fjords», som er verdens første hybridskip i hydrokarbon og «Future of the Fjords», som er helelektrisk.

Norsk verftsindustri opplever sterk internasjonal konkurranse, men juryen mener at årets Villsau er et svært godt eksempel på en bedrift som har evnen og vilje til å omstille seg til å være konkurransedyktig.

Villsauen for 2020 er den 18nde prisen i rekken, og er et samarbeid mellom Vestland fylkeskommune og Bergen Næringsråd. Formålet er å gi oppmerksomhet til innovative virksomheter som etablerer seg i utenlandske markeder på permanent basis.

Juryen har bestått av fylkesordfører Jon Askeland, Per Øyvind Sævartveit (Tizir Titanim, prisvinner 2019), Nina Broch Mathisen (Innovasjon Norge), og Marit Warncke (Bergen Næringsråd).

Villsauen er valgt som symbol fordi den er sterk, utholdende og nøysom. Juryen har i år, som tidligere, lagt vekt på at vinneren har nettopp disse egenskapene. Det kreves av vinneren av Villsauen at virksomheten er innovativ og at den må ha etablert seg i utenlandske markeder på permanent basis. Vinneren må kunne vise til positiv utvikling og lønnsomhet, der en stor del av omsetningen skriver seg fra internasjonale markeder. 

Juryen skriver blant annet i sin begrunnelse "Det familieeide-selskapet har gjennom sin historie vist at de har hatt evne til å snu seg raskt, være i front og stadig utvikle ny teknologi for fremtiden. Teknologien er innovativ, bærekraftig og grønn.

Til tross for at selskapet ligger på et lite tettsted, med alt for dårlig infrastruktur både her på Vestlandet og ut i verden der markedene ligger, har de utviklet en ledende kompetanse og representerer en lang og stolt industrihistorie i Vestland fylke."

Les hele juryens begrunnelse her 

Tor Øyvind Aa (t.v) mottok prisen på vegne av Brødrene Aa. Her med prisutdelerne Marit Warncke, adm. direktør i Bergen Næringsråd og fylkesordfører Jon Askeland.

Tor Øyvind Aa (t.v) mottok prisen på vegne av Brødrene Aa. Her med prisutdelerne Marit Warncke, adm. direktør i Bergen Næringsråd og fylkesordfører Jon Askeland.

Tidligere vinnere av Villsauen er:
2019: Tizir aluminimum & iron
2018: Dirtybit
2017: Servogear
2016: Vimond Media Solutions
2015: ItsLearning
2014: StormGeo
2013: ClampOn
2012: Solberg Scandinavian
2011: Fjord Tours
2010: Janus
2009: Aanderaa Instruments
2008: Wema Systems
2007: TTS Marine
2006: Lerøy Seafood Group
2005: Vizrt
2004: Framo Engineering
2003: Mecmar