Ny kommunal kompensasjonsordning

16.09.2021

Bergen kommune har 70 millioner kroner til fordeling i en kompensasjonsordning for lokale virksomheter. Ordningen er kommunens andre ventilordning.

Kompensasjonsordningens målgruppe er lokale virksomheter i Bergen med svikt i omsetning eller økte kostnader som følge av koronapandemien. 

Dette kan være virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle statlige kompensasjonsordningene:

 • Virksomheten ble opprettet etter 1. mars 2020.

 • Virksomheten møter ikke kravet om minst 30 % omsetningsfall i statlige kompensasjonsordninger.

 • Virksomheten hadde negativt årsresultat i 2019.

Søker må være en kommersiell virksomhet og ha forretningsadresse i Bergen. Virksomheten må ha organisasjonsnummer registrert i Brønnøysundregistrene for å kunne motta støtte.

Det kan utbetales ett tilskudd per organisasjonsnummer. Det tildelte beløpet skal ikke være større enn beregnet støttegrunnlag.

Ordningen gjelder ikke:

 • Virksomheter som ikke er berørt av smitteverntiltak i forbindelse med Covid-19

 • Virksomheter med forretningsadresse utenfor Bergen kommune

 • Virksomheter innenfor kommunens egen regi (det vil si er en del av kommunen)

 • Eksterne virksomheter som er fullfinansiert eller som får inntekter fastsatt av offentlig sektor

 • Finanssektoren

 • Ideelle og frivillige organisasjoner

 • Virksomheter som er under konkursbehandling eller under frivillig eller tvungen avvikling

 • Virksomheter uten ansatte

Les mer om søknadsprosessen ved å klikke her.