Gode advokater, revisorer og strategiske rådgivere er en viktig del av økosystemet for vekst og utvikling. Her representert ved advokat Camilla Bergby i Thommessen og partner i EY, Merete Skage. Foto: Eivind Senneset
Gode advokater, revisorer og strategiske rådgivere er en viktig del av økosystemet for vekst og utvikling. Her representert ved advokat Camilla Bergby i Thommessen og partner i EY, Merete Skage. Foto: Eivind Senneset

De viktige hjelperne

24.09.2021

På seks år har antall strategiske rådgivere i Bergen doblet seg. Samlet omsetter de for over 4,2 milliarder kroner, nesten tre ganger så mye som i 2014. Det kommer frem i rapporten om “De viktige hjelperne”, - en ny kartlegging gjennomført av Bergen Næringsråd.

- Det er gledelig å se veksten i rådgivningsbransjen. Det gir et mangfold av arbeidsplasser for høyt utdannete i vår region, sier administrerende direktør i Bergen Næringsråd, Marit Warncke.

Strategiske rådgivere er en samlebetegnelse for en bransje bestående av konsulenter, advokater og revisorer. Fellesnevneren for disse tre bransjene er at det er viktige strategiske kompetansearbeidsplasser som næringslivet drar stor nytte av. - Verdiskapingen som gode rådgivere tilfører vår region kan ikke undervurderes, ifølge Marit Warncke.

- Tilgang på gode advokater, revisorer og strategiske rådgivere er en viktig del av økosystemet for vekst og utvikling. Næringslivet og klyngene i Vestland trenger ikke gå langt for å få hjelpen de trenger. Vår kartlegging bekrefter at etterspørselen for kortreiste tjenester er høy. Næringslivet tjener på at kompetansen er tett på. Kompetansemiljøet som bransjen representerer kjenner bedriftene, klyngene og organisasjonene i vår region. Det bidrar til verdiskaping i vestland, mener Warncke.

Tjenester levert av folk med nærhet og kunnskap om bransjene som de skal betjene er ettertraktet. Det kan Merete Skage, partner i EY bekrefte
. Hun er leder for ressursgruppen for strategiske rådgivere i Bergen Næringsråd.

– Vi har opplevd en stor økning i etterspørselen etter rådgivningstjenester fra våre ressurser i Bergen. Her finnes det eksempler på verdensledende kompetanse som næringslivet i regionen, landet for øvrig – men også på verdensbasis, får dra god nytte av, sier Skage.

Enorm vekst for strategiske rådgivere  

  •  I 2014 var det 1026 strategiske rådgivere i Bergensregionen. På bare 6 år har dette tallet mer enn doblet seg til 2196 ansatte.  

  • Omsetningen fra 2013 til 2020 har økt med mer enn 2,5 gangen til over 4,2 milliarder, fra 1,6 milliarder  

  • 7 av 10 bedrifter har opplevd vekst siden 2019. Spesielt godt har det vært for bedriftsrådgivning (konsulenter) hvor 8 av 10 har opplevd høyere etterspørsel etter sine tjenester siden 2019.  

  • Hver strategisk rådgiver omsetter for over 1,93 millioner kroner. Det er 300 000,- mer per rådgiver enn i 2013.  

  • 6 av 10 virksomheter har sitt hovedkontor i Bergen.

  • 6 av 10 opplever at deres tjenester i større grad blir etterspurt utenfor regionen.


De viktige hjelperne på bærekraft
 
I kartleggingen svarer bransjen tydelig på at bærekraft er et av de viktigste satsingsområdene fremover. 7 av 10 vil i større grad ha behov for bistand på bærekraftsområdet, og behovet for kompetanse på bærekraft øker. 

De viktige hjelperne for unge i næringslivet 
Strategiske rådgivere er ofte første stoppested for mange unge talenter. Bransjen har tatt på seg et samfunnsansvar å bygge opp realkompetanse for nyutdannede, med behov for å opparbeide seg praktisk erfaring. Bransjen har kultur for å tilby unike utviklingsprogram som bygger spisskompetanse hos de unge medarbeiderne. 

– Vi utdanner mange ansatte som fort setter karrieren i andre type virksomheter. Det er en del av samfunnsansvaret vårt, og det skaper en systemverdi for oss som bransje, poengterer Jon-Osvald Harila, partner i Deloitte. 

Mangfold største utfordring, men positiv utvikling 
Bransjen har lenge hatt utfordringer med å få flere kvinnelige partnere og en mer mangfoldig kompetansepool. En undersøkelse fra 2017 viste at bare 1 av 10 partnere er kvinner. Årets kartlegging viser at det har økt til 2 av 10. En positiv vekst, men fortsatt et stykke igjen til bransjens målsetning om 50/50 nås. Å få en mer mangfoldig bransje, både å få flere kvinner som partnere, men også å få flere med internasjonal bakgrunn i bransjen, er entydig det viktigste satsingsområdet for samtlige av virksomhetene 

– Vi jobber kontinuerlig med mangfoldsperspektivet, og fra 1. januar er vi fem kvinnelige partnere. Vi tror kjønnsmangfold er på vei i rett retning. Nå må vi jobbe aktivt med mangfold innenfor etnisitet og på andre områder. Klienter og virksomheten vil ha utbytte av det, da bransjen blir mer og mer kompleks og krever team med ulik kompetanse, bakgrunn og tankesett, sier Camilla Meland Madsen, Partner i Harris.

Du kan lese hele rapporten her.  

Fakta om kartleggingen: 

  • Kartlegging er gjennomført av Bergen Næringsråd på vegne av Ressursgruppe Strategiske Rådgivere i Bergen Næringsråd  

  • Sist gang gjennomført i 2015  

  • Kartleggingen er gjennomført i juni 2021 for året 2020, hvor spørreskjema er sendt ut til samtlige advokat-, revisjons- og konsulentselskap i gamle Hordaland. Data på øvrige foretak er samlet inn via offentlige databaser, i tillegg til at et stort utvalg har blitt intervjuet.