Nils Gunnar Kvamstø. Foto: UiB
Nils Gunnar Kvamstø. Foto: UiB

Nils Gunnar Kvamstø ny Havforskningsdirektør

13.08.2021

- Først og fremst vil jeg gratulere Nils Gunnar Kvamstø med stillingen som ny direktør ved Havforskningsinstituttet. Med hans solide faglige bakgrunn og ledererfaring, er jeg sikker på han vil bekle denne stillingen med klokskap og stort engasjement, sier Marit Warncke, adm. direktør i Bergen Næringsråd.

Havforskningsinstituttet er en særdeles viktig kompetanseinstitusjon i den verdensledende havklyngen i Bergen og ikke minst for havnasjonen Norge. I tillegg er de en viktig og aktiv samarbeidspartner for Bergen Næringsråd og våre medlemmer.

Nils Gunnar Kvamstø ble 13. august av Kongen i statsråd utnevnt til direktør for Havforskningsinstituttet for en periode på seks år. Han er i dag professor og marin dekan ved Universitetet i Bergen, hvor hans oppgave er å legge til rette for og initiere tverrfaglig marin forskning og utvikle samarbeid innen forskning, formidling og utdanning med det marine aktørlandskapet både regionalt og nasjonalt. Kvamstø er utdannet cand. scient. og dr. scient. fra Universitetet i Bergen, Geofysisk institutt, og var sentral i oppbyggingen av klimamodelleringsaktiviteten ved Bjerknessenteret for klimaforskning og i etableringen av Bergen Offshore Wind Center. 

Bergen Næringsråd ønsker Kvamstø lykke til i denne viktige jobben og ser frem til et godt samarbeid fremover.