Undersøkelsen ble presentert under "Vestland på Børs" av administrerende direktør Marit Warncke. Her sammen med programlederne for årets Vestland på Børs, Marianne Wik Sætre og Anri Håvard Hebib.
Undersøkelsen ble presentert under "Vestland på Børs" av administrerende direktør Marit Warncke. Her sammen med programlederne for årets Vestland på Børs, Marianne Wik Sætre og Anri Håvard Hebib.

Næringslivet går bedre enn fryktet

24.08.2021

Halvparten av bedriftene på Vestlandet opplever at aktiviteten er bedre enn hva som var forventet for ett år siden, og 3 av 5 forventer økt aktivitet inn i 2022, viser en fersk medlemsundersøkelse gjort av Bergen Næringsråd – Positiv utvikling, men ikke euforiske resultater. Det er et sterkt håp om lysere tider, sier administrerende direktør Marit Warncke.

2021 blir bedre enn fryktet
Under årets Vestland på Børs ble en helt fersk medlemsundersøkelse lagt frem ca. 400 respondenter. Den viser at for næringslivet blir 2021 et betydelig bedre år enn 2020. Halvparten av bedriftene melder at det økonomiske resultatet blir bedre enn i 2020, og halvparten opplever at aktiviteten er mye bedre enn forventet for ett år siden. Hver tredje bedrift har faktisk hatt økonomisk vekst gjennom både 2020 og 2021.

– Det at 2021 går bedre enn fryktet er svært gledelig. Vi må likevel være klare over at det var stor pessimisme når vi stilte de samme spørsmålene for nøyaktig ett år siden, uttaler Marit Warncke – adm.dir i Bergen Næringsråd.

En av bransjene som det går mye bedre med enn ventet er olje og gass-industrien. Dette mye takket være oljeskattepakken som kom. Varehandel, IKT og Finans er andre bransjer som det har gått svært godt med gjennom pandemien.

Gryende optimisme for 2022
Undersøkelsen viser at næringslivet begynner å bli svært optimistiske for et godt 2022. Hele 3 av 5 virksomheter venter økt aktivitet, mens 2 av 5 planlegger å rekruttere flere i 2022. Bare 4% forventer å nedbemanne, sammenlignet med 17% for ett år tilbake.

Reiselivsbransjen er den bransjen som er mest optimistisk for vekst i 2022. Hele 9 av 10 venter økt aktivitet i 2022. Men vi må ha som bakteppe at dette er en bransje som fortsatt sliter, og er den bransjen som har blitt hardest rammet av pandemien.

– Denne undersøkelsen viser at vi er på slutten av en pandemi. Det er gode tall når vi tenker på sysselsettingen, og det gir håp om at vi nærmer oss tider som minner om før pandemien. – Marit Warncke

Dyrere råvarepriser og kapasitetsutfordringer
Næringslivet er entydige når det kommer til utfordringsbildet. Dyrere råvarepriser preger flere bransjer for øyeblikket. Mangel på råvarer og dyrere fraktpriser er viktige variabler som fører til at råvareprisene øker, og dermed også gir tøffere marginer på oppdrag. I tillegg opplever næringslivet kapasitetsutfordringer, spesielt i form av mangel på tilgang på kompetent arbeidskraft som 4 av 5 bedrifter sier er den viktigste utfordringen fremover.

3 av 5 oppgir også forutsigbare rammevilkår som avgjørende for å styrke konkurranseevnen fremover. Og på sikt er nettverkssamarbeid og bedre infrastruktur viktige saker for næringslivet.

– Akkurat nå står vi foran et meget spennende stortingsvalg, der det er knyttet stor usikkerhet til hvilken type konstellasjoner vi vil kunne få. Usikkerhet til hvilke skatter og avgifter vi vil få er stor, og gjør bedriftene noe usikre på fremtiden, avslutter adm.dir Marit Warncke. 

Undersøkelsen ble presentert under Vestland på Børs i dag, som du kan se i opptak her. Vestland på Børs er et samarbeid med DNB, og arrangeres i år for sekstende året på rad.