POSITIV: Krister Hoaas mener havbyen Bergen må være representert i regjeringens nye havbruksutvalg. - Vestland er landets største havbruksfylke og mye av verdiene i næringen skapes her, sier lederen i Bergen Næringsråds Ressursgruppe Marin.
POSITIV: Krister Hoaas mener havbyen Bergen må være representert i regjeringens nye havbruksutvalg. - Vestland er landets største havbruksfylke og mye av verdiene i næringen skapes her, sier lederen i Bergen Næringsråds Ressursgruppe Marin.

Havbyen må med i utvalget

07.07.2021

Det er mye positivt i regjeringens havbruksstrategi, mener Krister Hoaas. – Et utvalg som skal gi innspill til en mer effektiv forvaltning må ha god representasjon fra havbyen Bergen.

Denne uken presenterte fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen regjeringens lenge varslede havbruksstrategi. Her legger regjeringen opp til bærekraftig vekst i havbruksnæringen de neste ti til 15 årene.

– Strategien legger føringer på hvordan vi sammen – næringsliv, forskningsmiljø og myndigheter – skal løse utfordringene vi står overfor og gripe nye muligheter, sier Odd Emil Ingebrigtsen.

Målet om bærekraftig vekst i havbruksnæringen innebærer at regjeringen vil legge til rette for at næringen:

- ivaretar god fiskehelse og fiskevelferd
- produserer bærekraftig sjømat med lavt klima- og miljøavtrykk
- produserer sunn og trygg sjømat som dekker ernæringsmessige behov og matpreferanser
- har god adgang til markedene der produktet er konkurransedyktig, og kan dokumentere at norsk sjømat tilfredsstiller kravene til blant annet mattrygghet, bærekraftig produksjon og fiskehelse og -velferd
- bidrar til gode og lønnsomme arbeidsplasser og lokale ringvirkninger langs hele kysten og inntekter til fellesskapet.

- Bedriftene svarer allerede på mange av disse utfordringene. Vi har fortsatt et stykke arbeid å gjøre på veien mot bedre fiskehelse og lavere klimaavtrykk, men det settes av store ressurser, sier Krister Hoaas, leder i Bergen Næringsråds Ressursgruppe Marin.

Regjeringen ønsker å oppnevne et utvalg som skal gjennomgå målsetningene for tillatelsesreguleringen av akvakulturnæringen, helheten i systemet og hvordan det kan tilpasses for å møte både nåværende og fremtidige utfordringer. Hvordan forvaltningen kan bli mer effektiv og samordnet vil også vurderes. Regjeringen tar sikte på at utvalget starter sitt arbeid til høsten.

Bergen Næringsråd er svært opptatt av at havregionen Bergen må være representert.

- Vestland er landets største havbruksfylke og mye av verdiene i næringen skapes her. Her har vi også det hele økosystemet med de fremste miljøene innen forskning, forvaltning, innovasjon, leverandør og tjenesteleverandører, sier Krister Hoaas.

Regjeringens havbruksstrategi kan du lese her.