Næringspolitisk sjef i Bergen Næringsråd, Atle Kvamme, overrakte blomster til avtroppende og påtroppende leder av ressursgruppe finans under et fysisk møte for ressursgruppen. F.v. Styreleder Katrine Trovik, ressursgruppeleder Erik M. Throndsen og næringspolitisk sjef Atle Kvamme.
Næringspolitisk sjef i Bergen Næringsråd, Atle Kvamme, overrakte blomster til avtroppende og påtroppende leder av ressursgruppe finans under et fysisk møte for ressursgruppen. F.v. Styreleder Katrine Trovik, ressursgruppeleder Erik M. Throndsen og næringspolitisk sjef Atle Kvamme.

Throndsen ny leder av ressursgruppe Finans

21.06.2021

Etter tre år går Katrine Trovik av som leder for ressursgruppe finans og mangeårige medlem av ressursgruppen Erik Magdalon Throndsen, regiondirektør i SpareBank 1 SR-Bank, overtar. Trovik fortsetter i Bergen Næringsråd som styreleder og som medlem av ressursgruppen.

Katrine Trovik har vært en svært viktig og engasjert leder for ressursgruppen gjennom sine tre år. I sitt siste møte ble ny strategi for ressursgruppen vedtatt, som setter retning for ressursgruppen sitt videre arbeid utover høsten og for 2022. I tillegg har Katrine jobbet aktivt i ressursgruppen med flere ulike prosjekter, blant annet tatt opp igjen kartleggingen av Finansbyen Bergen som sist ble gjennomført i 2015. Katrine har allerede startet arbeidet som styreleder i Bergen Næringsråd, men vil fortsette å være en del av ressursgruppe finans utover høsten.

- Det har vært svært givende å få lede ressursgruppe finans i en periode hvor det har skjedd så mye både i bransjen, men også regionen vi er en del av. Å få avslutte dette med å legge frem tall som viser at Finansbyen Bergen har vokst med 20% siden 2015 og ikke minst at det er skapt 350 helt nye arbeidsplasser innen fintech har vært oppløftende! Jeg tar med meg inspirasjonen fra dette inn i styret i Bergen Næringsråd i trygg forvissning om at Erik tar stafettpinnen videre, uttaler avtroppende ressursgruppeleder Katrine Trovik.

- Vi er svært takknemlige for den innsatsen Katrine har lagt ned i ressursgruppe finans, og vi ser frem til videre samarbeid gjennom styreledervervet i Bergen Næringsråd og hennes deltakelse som medlem av ressursgruppen. De siste årene har vi sett at mange av våre styremedlemmer rekrutteres fra ressursgruppene, og de har derfor god kjennskap til Bergen Næringsråd som blir nyttig i arbeidet i styret, uttalte næringspolitisk sjef i Bergen Næringsråd, Atle Kvamme under et fysisk fellesmøte for ressursgruppen.

Ny leder med lang erfaring fra finansbransjen i Bergen
Erik Magdalon Throndsen er for mange kjent som en svært engasjert person, som har lang fartstid i ressursgruppen. De siste 14 årene har han vært regiondirektør i SpareBank 1 SR-Bank i Bergen. Erik har vært aktivt engasjert i ulike arbeidsgrupper i Bergen Næringsråd oppigjennom årene, og ser frem til å lede ressursgruppen det neste halvannet året.

- Jeg ser frem til å fortsette arbeidet i ressursgruppe finans, og ikke minst forsterke samarbeidet med de øvrige ressursgruppene for sammen å ytterligere posisjonere det spennende næringslivet vi har i Bergensregionen, uttalte den nye ressursgruppelederen, Erik M. Throndsen.

Throndsen påpeker videre at den nye strategien til ressursgruppen gir en tydelig retning for hvilke utfordringer man ønsker å jobbe med for å styrke bransjen i regionen. En viktig utfordring fremover vil være internasjonalisering av Bergen og næringslivet, noe som ble løftet frem i fellesmøte med Finance Innovation og Ressursgruppe Digitalisering i første fysiske møte etter pandemien brøt ut.

- Arbeidet med å styrke internasjonaliseringen av Finansbyen Bergen sammen med det spennende fintechmiljøet gir oss impulser og ambisjoner om ytterligere vekst, påpeker Throndsen.

Flere endringer på trappene
Gruppen holder i disse dager på å se på hvordan den skal organiseres, og fra høsten av vil det komme enkelte nye medlemmer som skal bidra til å øke det finansielle mangfoldet i ressursgruppen i form av ulike typer finansvirksomheter.
Lederskiftet ble gjennomført i ressursgruppens juni møte, og du kan lese mer om ressursgruppe finans og dens nye strategi her.