NY LEDER: Marvel Skreien Stigen tar over etter Peter Kolderup Greve som leder av Ressursgruppe Handel og Service.
NY LEDER: Marvel Skreien Stigen tar over etter Peter Kolderup Greve som leder av Ressursgruppe Handel og Service.

Lederskifte i Handel og Service

13.06.2021

Marvel Skreien Stigen er ny leder av Bergen Næringsråds ressursgruppe Handel og Service. Peter Kolderup Greve ble takket av denne uken etter åtte år ved roret.

I Kolderup Greve sin periode som leder har Bergen Næringsråd etablert et svært godt samarbeid med Hovedorganisasjonen Virke.
- På samme tid som jeg ble leder av ressursgruppen, ble jeg oppfordret til å bli Virke sin lokale «ambassadør» i Hordaland. Sett utenfra var det åpenbart at Virke for å lykkes med en sterkere tilstedeværelse i Bergen måtte etablere samarbeid med Bergen Næringsråd og for all del unngå konkurrerende virksomhet, understreker den tidligere eieren av butikkjeden Tilbords.

Kolderup Greve tror at samarbeidet med Virke har vært en styrke for begge parter.
- Gjennom Virke har vi fått tilgang til foredragsholdere og tema som vi ellers ikke kunne tatt opp med samme tyngde. Samarbeidet har utviklet seg godt over tid, og jeg oppfatter i dag Virke som en viktig samarbeidspartner og tidvis premissleverandør for arbeidet i ressursgruppen.

Selv om Kolderup Greve vil fortsette som medlem av ressursgruppen, vil han se tilbake på tiden som leder med stor glede.
- Gode diskusjoner og godt kollegialt samarbeid vil stå sterkt i minneboken. Vi besluttet også tidlig at vi for å nå våre medlemmer skulle satse på regelmessige frokostmøter hvor vi fokuserte på aktuelle temaer, sier han.

Den tidligere lederen trekker også fram gode strategidiskusjoner om hvordan Vestland med Bergen som hovedstad kan bli enda mer attraktiv.
- Vi mener at handel i Bergen sentrum, gjennom bevisste politiske valg og beslutninger, er blitt vesentlig svekket og at det representerer en utfordring for vår attraksjon som Vestlandets hovedstad. Det ligger derfor i hele regionens interesse at sentrum må styrkes handelsmessig; på kort sikt gjennom flere tilreisende og på lengre sikt gjennom økt bosetting i sentrum.

Ressursgruppens nye leder er til daglig markeds- og kommunikasjonssjef i Isbjørn Is. Marvel Skreien Stigen gleder seg til å ta fatt på jobben med å lede gruppens nye strategi i tråd med Bergen Næringsråds overordnende strategi.
- I praksis betyr dette å finne ut hvordan vi kan være det ekstra bidraget i Bergen og omegn som ivaretar handels- og servicenæringens interesser. Vi skal levere på visjonen om å skape en region med attraktiv handel og service.

- Hva vil være de viktigste sakene for gruppen fremover?
- Vi har tre fokusområder: rammevilkår for næringen, digitalisering og bærekraft. Vi er vitner til at det skjer store endringer både i markedet og at markedsresponsen har endret seg på kort sikt for bransjen. Ny teknologi og digitalisering skaper både muligheter og utfordringer samt at bærekraft gjerne krever ny kompetanse og noen ganger omstilling. En ressursgruppe, som på vegne av bransjen foretar pulsmålinger, skaffer ny innsikt, påvirker beslutningstakere og skaper arenaer for deling, kan være den ekstra drivkraften i tillegg til hvordan næringslivet, næringsforeninger og det offentlige selv kan skape nye vekstmuligheter for en næring i omstilling, sier Skreien Stigen.