Målet for den nye kompensasjonsordningen er å fange opp kommersielle virksomheter i Bergen som har falt helt eller delvis utenfor andre ordninger.
Målet for den nye kompensasjonsordningen er å fange opp kommersielle virksomheter i Bergen som har falt helt eller delvis utenfor andre ordninger.

44,3 millioner skal kompensere de ukompenserte

07.06.2021

Byrådet åpner nå opp for en ny ordning med koronakompensasjon til lokale virksomheter. Ordningen på 44,3 millioner kroner er for virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor andre ordninger.

Ordningen er en del av pakken på 1,75 milliarder kroner som Stortinget har bevilget til kommunene for å bøte på situasjonen for virksomheter som har vært særlig rammet av smitteverntiltak.

Håper å nå de unådde
I april kom byrådet med første runde i fordelingen av de midlene som er kommet næringslivet i Bergen til del. Det var 78,6 millioner kroner i en kompensasjonsordning rettet mot serveringssteder med skjenkebevilling, kulturnæringene og treningsbransjen. I andre runde er det 44,3 millioner kroner som skal fordeles etter søknad.

SØK HERKommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter

– Mens vi i stor grad visste hvilke og hvor mange virksomheter som ble omfattet av den forrige runden, kjenner vi ikke målgruppen for denne ordningen i detalj. Vi vet at det er mange andre virksomheter som har blitt truffet hardt av koronatiltak og som har falt ut av andre tilskuddsordninger. Denne kompensasjonsordningen er ment for dem, sier byråd for finans, næring og eiendom, Erlend Horn.

«Ventilordning»
De 44,3 millionene skal inngå i en «ventilordning». Det betyr at den skal forsøke å fange opp lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor andre statlige og kommunale ordninger. Ordningen vil være søknadsbasert. Utbetalingen av kompensasjonen vil bli beregnet ut fra omsetningssvikt og økte kostnader som bedriftene har hatt som følge av koronarestriksjoner. Fra dette blir tidligere kompensasjon trukket fra.

– Siden vi ikke på forhånd er kjent med hvor mange søkere som er kvalifiserte og dermed hvor mange tilskuddspotten skal fordeles på, blir vi nødt til å behandle alle søknadene samlet når fristen for å søke går ut, sier Erlend Horn.

Kort søknadsfrist, rask utbetaling
Tilskuddene vil variere fra minimum 30.000 kroner til maksimalt 200.000 kroner for hver virksomhet. Den endelige innretningen på tilskuddenes størrelse blir først klar når omfanget av søkere er kjent.

Som for de andre kommunale kompensasjonsordningene er målet at det skal være lett å søke og at utbetalingen av tilskuddene skal gå så raskt som mulig.

Søknadsfristen for denne kompensasjonsordningen er 18. juni 2021.

Les dokumentene i saken