Formuesskatten kan gi færre norskeide bedrifter

05.05.2021

Formuesskatten er direkte avgjørende for å kunne bevare norske bedrifter i Norge, konkluderer en fersk rapport gjennomført av NHHS Consulting, på vegne av Bergen Næringsråd og næringsforeningene i seks av de største byene i Norge.

4 av 10 vurderer utflagging med dagens formuesskatt
Kartleggingen tar for seg utflyttingstematikken relatert til den norske formuesbeskatningen, og funnene er tydelige. 4 av 10 vestlandsbedrifter vurderer å flagge ut slik formuesskatten er i dag. Øker formuesskatten fra dagens 0,85% til 1,3% vil hele 6 av 10 vurdere å flytte sin virksomhet til utlandet.
Formuesskatten i Norge er bygget opp ved at norske eiere må betale formuesskatt, mens utenlandske eiere slipper. 9 av 10 bedriftseiere mener at formuesskatten gir utenlandske eiere et stort konkurransefortrinn i Norge. I dag er det kun Norge og Sveits av OECD-landene som praktiserer formuesskatt.

Halvparten må ta ut utbytte for å betale formuesskatt
I 2018 la Kapitaltilgangsutvalget frem hvordan det i de senere år har blitt mindre tilgjengelig kapital for små- og mellomstore bedrifter, og henviste blant annet til utflytting av privat kapital. I en tid hvor kapital er helt avgjørende for å skape innovasjon, omstilling og aktivitet svarer halvparten av respondentene i denne kartleggingen at de må ta ut årlig utbytte for å kunne betale ned formuesskatten. Dette er kapital som kunne gått til ekspansjon, omstilling og utvikling. Formuesskatten skiller heller ikke om bedriften går med overskudd eller underskudd. I dårlige tider vil det derfor være ekstra krevende å kunne betale ned på formuesskatten.
Administrerende direktør i Bergen Næringsråd, Marit Warncke, er ikke overrasket over funnene i rapporten og forteller at dette er en utfordring som spesielt rammer familieeide bedrifter:
- Vi møter familieeide bedrifter her på Vestlandet som må konkurrere med helt andre vilkår enn bedrifter som har utenlandske eiere. Ved å fjerne formuesskatt på arbeidende kapital sikrer man ikke bare norskeide bedrifter, ved at man minimerer risikoen for utflagging, men vi gir norskeide bedrifter mulighet til å bruke opptjent kapital til innovasjon, omstilling og ekspansjon. I en tid hvor vi må gi muligheter for nye næringer og øke eksporten, er dette svært viktig for veldig mange bedrifter i vår region.

Regjeringsoppnevnt utvalg anbefaler skatteutredning
Det regjeringsoppnevnte utvalget «Norge mot 2025» har i sine anbefalinger til Regjeringen komt med en rekke tiltak til hvordan styrke norsk økonomi frem mot 2025. Et av tiltakene er å sette i gang en ny skatteutredning som blant annet ser på formuesskatten.
- Vi ser at norske eiere tar mindre risiko slik at de kan sikre seg en kontantstrøm for å ha råd til å betale formuesskatten, mens de burde investert i større grad. Disse bedriftene har alle forutsetninger for å lykkes med å ta risiko, men da må de ha kapital tilgjengelig. - kommenterte utvalgsleder Jon Gunnar Pedersen i BN Live sending 9. april.

Du kan lese rapporten fra NHHS Consulting her.