Tallak Rundholt er daglig leder i Norsk nettverk for dataspillbedrifter (Noneda)
Tallak Rundholt er daglig leder i Norsk nettverk for dataspillbedrifter (Noneda)

Ekstra pengestøtte til dataspillklyngen i Bergen

11.05.2021

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å bevilge ytterligere en halv million til Nonedas arbeid, i tillegg til de 200 000 organisasjonen allerede får over statsbudsjettet. Mye av pengene vil bli brukt til å jobbe videre med planene om å etablere en nasjonal dataspillklynge for den norske bransjen.

Norsk nettverk for dataspillbedrifter (Noneda) er en landsdekkende samarbeidsorganisasjon med ca. 30 dataspillbedrifter som medlemmer. Noneda er startet i og har kontor i Bergen, men er en nasjonal organisasjon.

- Vi er lettet og takknemlige for at Abid Raja og resten av regjeringen ser verdien av den jobben vi gjør. Dataspillbransjen i Norge har veldig gode forutsetninger for vekst, men trenger mer bakenforliggende infrastruktur, slik andre bransjer har. Det sier Tallak Rundholt, daglig leder i Noneda.

Rundholt viser til klyngeplanene som en av organisasjonens mest ambisiøse prosjekter.

- Ved siden av fagkonferansen Konsoll er klyngeplanene våre det mest ambisiøse prosjektet. Vi jobber for å få opprettet en klynge støttet av Innovasjon Norge, der vi kan samle dataspillselskaper fra hele Norge i det som i Innovasjon Norges system heter en "Arena". Bergen er vertskap for flere slike klynger allerede og det er et viktig verktøy for å bidra til vekst og utvikling i en næring. Dataspillbransjen har dessuten særlig gode forutsetninger for å jobbe tett sammen digitalt, på tvers av landet og internasjonalt.

Den svenske dataspillbransjen er mellom tjue og førti ganger så stor som den norske. Rundholt understreker at det ikke kom helt av seg selv.

- Vi har like gode forutsetninger for å skape arbeidsplasser i spillbransjen som Sverige har, men også de begynte i det små. Et godt sted å begynne for å bidra til vekst i bransjen er å hjelpe de norske selskapene å samarbeide mer med hverandre. Disse midlene fra regjeringen vil gi oss muligheten til å gjøre det.

- Det er positivt at regjeringen ser verdien av å satse på Noneda. Spillteknologibransjen er en av bransjene innenfor kreativ næring som har størst potensiale og den eneste bransjen som på verdensbasis har opplevd en økning under pandemien. At spill i dag går direkte ut på det globale markedet gjør mulighetene enorme. Skulle man få «en hit» blant norskproduserte spill kan potensialet materialisere seg utrolig fort, mener adm. kontakt i Ressursgruppe Kreativ næring i Bergen Næringsråd, Ole Reinert Berg-Olsen. 

Ole Reinert  Berg-Olsen
Ole Reinert Berg-Olsen
Kultur, media og kommunikasjon

chat_bubble_outline +47 995 65 996