Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland i møte med Ressursgruppe Digitalisering.
Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland i møte med Ressursgruppe Digitalisering.

Datadrevet økonomi kan gi 300 milliarder i verdiskaping

11.05.2021

- Vi må skape flere arbeidsplasser med data som ressurs. Potensialet for databasert verdiskaping er på 300 milliarder kroner. Det vil utgjøre 7% av BNP, og passere verdiskapingen av olje og gass, mener Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Næringslivet må ta føringen
Det var storfint digitalt besøk ressursgruppe Digitalisering i Bergen Næringsråd fikk i sitt andre møte for året. Tema for møtet var datadrevet økonomi, og Helleland la frem Stortingsmeldingen "Data som ressurs – Datadrevet økonomi og innovasjon". Hun var i sin presentasjon tydelig på at det er norsk næringsliv som må drive utviklingen og utnytte de mulighetene som data gir, men i tett dialog med myndighetene. 

- Vi politikere kan ha store ambisjoner og mål. Gjennom bærekraftsmålene har man forpliktet seg til en grønnere økonomi. Dersom vi skal være konkurransedyktige fremover må man levere bærekraftige løsninger. Mitt svar og mitt bidrag til det, er at data blir en nøkkel til å løse det. Da må vi bli bedre til å effektivisere gjennom digitalisering, og utnytte data. Men det er norsk næringsliv som skal få dette til. Derfor må vi ha god dialog for hva vi myndighetene må legge til rette for at denne utviklingen skal skje.

De beste forutsetningene for å lykkes
Ministeren påpekte at Norge har de beste forutsetningene for å være helt i verdenstoppen når det kommer til datadrevet økonomi. - Vi er et av de mest digitaliserte landene i verden, med et av de beste nettene i Europa. I tillegg har vi svært digitalt modne innbyggere, og et næringsliv som er fremoverlent, nyskapende og ønsker å ta i bruk ny teknologi, mener Helleland. Likevel mener hun at det blir viktig fremover å utvikle den digitale infrastrukturen til å kunne håndtere de mulighetene som digitalisering gir.

- I tillegg til denne Stortingsmeldingen har vi nylig gitt ut en Stortingsmelding som gir marsjordre om å styrke den digitale grunnmuren. Den er veldig konkret på de målene vi har satt av med rask utbygging av 5G fremover, som i stor grad skal komme næringslivet til gode. For første gang har vi også bestemt at hele landet skal ha tilgang på høyhastighetsbredbånd innen 2025. Tilgang på raske nett er helt avgjørende for å lykkes.

Kompetanse er vår viktigste ressurs
Ressursgruppe Digitalisering er svært glad for en så ambisiøs og viktig Stortingsmelding, og roser arbeidet som er lagt ned. Spesielt er de glad for at ministeren legger vekt på at data bør være lett tilgjengelig og gratis.
Men som ministeren, er også ressursgruppen bekymret for manglende digital kompetanse, og at kompetansegapet fortsetter å øke. Derfor har man i Bergen prøvd å ta initiativ til viktige tiltak som er med på å sette fokus på data, kunstig intelligens og digitalisering. 

- Vi er utrolig glade for å se ambisjonene, og det er veldig bra. Men vi må fortsette å bygge digital kompetanse. Derfor ble Norwegian Cognitive Center til som et initiativ fra en rekke industriklynger i regionen og nasjonalt, som et forsøk på å akselerere implementasjonen av AI. I stedet for at hvert selskap skal lage sin teknologi, så kan man dele og samarbeide om en pool av felles ressurser, uttalte ressursgruppemedlem og leder for Medieklyngen, Anne Jacobsen. 

Ministeren trekker frem kompetanse som den viktigste forutsetningen for å høste verdier av data. Det trengs å utdanne folk som er spesialister og som har strategisk IKT forståelse. Reformen «Lære hele livet» skal gi muligheter for etter- og videreutdanning spesielt innen digitalisering. I tillegg er det mål om å gi flere IKT studieplasser. - Vi må prioritere og bruke penger på å øke kompetansen hos folkene våre, uttalte Helleland.

Deling av data blir avgjørende
Ministeren la frem at offentlige og private virksomheter ikke må la data bli liggende. - Data er gull dersom vi bruker det på riktig måte, uttalte hun. Det er viktig at man får til nye finansieringsmodeller for deling av data. Regjeringens mål er at all offentlig data bør være gratis.

- Det er ikke bare enkelt å gjøre data gratis, men det bør være målet. Vi må se på regelverket, og derfor har jeg oppnevnt et offentlig utvalg som skal gi et nytt regelverk som skal gi en plikt til å dele data.
Digitaliseringsministeren er også opptatt av at små og mellomstore virksomheter må ta del i den datadrevne økonomien, men hun er bekymret for at SMB bedrifter ikke har kapasitet og kompetanse til å kunne ta det videre. Derfor er samarbeid en viktig nøkkel.

- Vi er nødt til å ta nye initiativer for å dele data på en smartere måte. Særlig SMB segmentet er veldig innforstått med at de må utnytte potensialet, men de mangler kompetanse og trenger hjelp. Det var en av grunnene til at vi har etablert Datatrafikken. I tillegg ser vi det kommer viktige tiltak i regi av klynger og næringsforeninger som gjør at man kan dele data på tvers av små og store bedrifter, og på tvers av bransjer.

Digitaliseringsministeren håper å kunne følge opp dette vellykkede møtet med bedriftsbesøk i en rekke bergensbedrifter når smittesituasjonen tillater det.